« Mal 3:9 Księga Malachiasza 3:10 Mal 3:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wnoście wszystkie dziesięciny do gumna, a niech będzie żywność w domu moim, a doznajcie mię tem, mówi Pan: Jeźli wam nie otworzę upustów niebieskich a nie wyleję na was błogosławieństwa aż do obfitości.
2.GDAŃSKA.1881Znieście wszystkę dziesięcinę do szpichleża, aby była żywność w domu moim, a doświadczcie mię teraz w tem, mówi Pan zastępów; jeźli wam nie otworzę okien niebieskich, a nie wyleję na was błogosławieństwa, tak że go nie będziecie mieli gdzie podziać;
3.GDAŃSKA.2017Przynieście całą dziesięcinę do szpichlerza, aby żywność była w moim domu, a doświadczcie mnie teraz w tym, mówi PAN zastępów, czy wam nie otworzę okien niebios i nie wyleję na was błogosławieństwa, tak że nie będziecie mieli gdzie go podziać;
4.CYLKOWZnieście wszystką dziesięcinę do szpichlerza, aby był zapas w domu Moim, a chciejcie Mnie doświadczyć w tem, rzecze Wiekuisty zastępów, jeśli nie otworzę wam szluz niebieskich a nie wyleję na was błogosławieństwa bez miary.
5.TYSIĄCL.WYD5Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie Mnie doświadczać w tym - mówi Pan Zastępów - czy wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na was błogosławieństwa w przeobfitej mierze.
6.BRYTYJKAPrzynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę! – mówi Pan Zastępów – czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę.
7.POZNAŃSKANieuszczuploną dziesięcinę przynoście do spichrza, by nie zabrakło zapasów w Domu moim! Możecie mnie w ten sposób wystawić na próbę - mówi Jahwe Zastępów - czy wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie ześlę błogosławieństwa w wielkiej obfitości.
8.WARSZ.PRASKACałą dziesięcinę przynieście do śpichlerza, żeby w moim domu było dość jedzenia. Możecie Mnie wtedy wystawiać na próbę – mówi Pan Zastępów – czekając, czy zaraz potem otworzę wam niebieskie śluzy i ześlę na was w obfitości me błogosławieństwo.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Znieście do spichlerza całą dziesięcinę, aby był zapas w Moim domu; w tym chciejcie Mnie doświadczyć – mówi WIEKUISTY Zastępów, gdy nie otworzę wam śluz niebiańskich i nie wyleję na was błogosławieństwa bez miary.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzynieście do spichrza całą dziesięcinę, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę! - mówi PAN Zastępów. Przekonajcie się, czy wam nie otworzę okien nieba i czy nie wyleję na was błogosławieństwa nad miarę.