« Mal 3:10 Księga Malachiasza 3:11 Mal 3:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I złaję dla was pożerającego, i nie popsuje owocu ziemie waszéj, i nie będzie winnica niepłodna na polu, mówi Pan zastępów.
2.GDAŃSKA.1881I zgromię dla was pożerającego, a nie popsuję wam urodzaju ziemskiego, i nie pochybi winna macica na polu, mówi Pan zastępów.
3.GDAŃSKA.2017I zgromię ze względu na was tego, który pożera, a nie popsuje wam plonu ziemi i winorośl nie będzie pozbawiona owocu na polu, mówi PAN zastępów.
4.CYLKOWI wystraszę przed wami pożeracza, aby wam nie niszczył plonu ziemi, ani pochybił wam winograd na polu, rzecze Wiekuisty zastępów.
5.TYSIĄCL.WYD5I zgromię dla waszego dobra szkodnika polnego, aby wam nie niszczył plonu pól, a winorośl nie będzie już pozbawiona owoców, mówi Pan Zastępów.
6.BRYTYJKAI zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne, wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu – mówi Pan Zastępów.
7.POZNAŃSKAWtedy poskromię żarłoczną szarańczę, by wam nie niszczyła płodów ziemi i by szczep winny w polu nie został bez owocu - mówi Jahwe Zastępów.
8.WARSZ.PRASKAOddalę od was plagę polnego konika, aby wam nie niszczył zbóż na waszych polach, by w winnicach krzew winny mógł wydawać plony – taki jest wyrok Pana Zastępów!
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy wystraszę przed wami pożeracza, by wam nie niszczył plonu ziemi, a winnica na polu nie przyniesie wam bezpłodności – mówi WIEKUISTY Zastępów.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZadbam o to, aby żaden szkodnik nie niszczył plonów waszej ziemi i nie uszczuplał zbiorów z winnic - mówi PAN Zastępów.