« Mal 3:11 Księga Malachiasza 3:12 Mal 3:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będą was błogosławionymi nazywać wszyscy narodowie; bo wy będziecie ziemia pożądaną, mówi Pan zastępów.
2.GDAŃSKA.1881I będą was błogosławić wszyscy narodowie; bo wy będziecie ziemią rozkoszną, mówi Pan zastępów.
3.GDAŃSKA.2017I wszystkie narody będą was nazywać błogosławionymi, bo będziecie ziemią rozkoszną, mówi PAN zastępów.
4.CYLKOWI nazywać was będą szczęśliwymi wszystkie ludy, gdyż będziecie w ziemi pożądanej, rzecze Wiekuisty zastępów.
5.TYSIĄCL.WYD5I wszystkie narody nazywać was będą szczęśliwymi, gdyż będziecie krajem [Bożego] upodobania, mówi Pan Zastępów.
6.BRYTYJKAWszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym – mówi Pan Zastępów.
7.POZNAŃSKAWszystkie narody nazywać was będą szczęśliwymi, bo ziemia wasza będzie krainą rozkoszy - mówi Jahwe Zastępów.
8.WARSZ.PRASKASzczęśliwie narody sławić was wtedy będą, bo w kraju waszym wszystkim będzie dobrze – tak mówi Pan Zastępów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś wszystkie ludy nazywać was będą szczęśliwymi, bo będziecie w pożądanej ziemi – mówi WIEKUISTY Zastępów.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITI za szczęśliwców uznają was narody, dlatego że wasz kraj stanie się uroczy - mówi PAN Zastępów.