« Mal 3:12 Księga Malachiasza 3:13 Mal 3:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zmogły się na mię słowa wasze, mówi Pan.
2.GDAŃSKA.1881Zmocniły się przeciwko mnie słowa wasze, mówi Pan; wszakże mówicie: Cóżeśmy mówili przeciwko tobie?
3.GDAŃSKA.2017Zuchwałe są wasze słowa przeciwko mnie, mówi PAN. Wy jednak mówicie: Cóż powiedzieliśmy przeciwko tobie?
4.CYLKOWCiężkie były mowy wasze przeciw Mnie, rzecze Wiekuisty, a powiadacie: W czemżeśmy się zmawiali przeciw Tobie?
5.TYSIĄCL.WYD5Bardzo przykre stały się wasze mowy przeciwko Mnie - mówi Pan. Wy zaś pytacie: Cóż takiego mówiliśmy między sobą przeciw Tobie?
6.BRYTYJKAZuchwałe są wasze słowa przeciwko mnie – mówi Pan – a wy mówicie: Cóż to takiego mówiliśmy przeciwko tobie?
7.POZNAŃSKAHarde są wasze mowy przeciwko mnie - mówi Jahwe - a wy pytacie: "Cośmy takiego mówili między sobą przeciwko Tobie?"
8.WARSZ.PRASKAPrzykre jest to, co o Mnie mówicie – mówi Pan. – A wy zaraz pytacie: Cóż mówimy o Tobie?
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ciężkie były wasze mowy przeciwko Mnie – mówi WIEKUISTY, a powiadacie: W czym się zmawialiśmy przeciwko Tobie?
10.EIB.BIBLIA.2016.LITMocne słowa wypowiadacie przeciwko Mnie - mówi PAN. Pytacie zaś: A co takiego wypowiadamy przeciwko Tobie?