« Mal 3:13 Księga Malachiasza 3:14 Mal 3:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekliście: Cóżeśmy mówili przeciwko tobie? Mówiliście: Marny jest, który Bogu służy, a co za pożytek, żeśmy strzegli przykazania jego, a iżeśmy chodzili smętni przed Panem zastępów?
2.GDAŃSKA.1881Mówiliście: Próżna to Bogu służyć, a cóż za pożytek, choć będziemy strzedz rozkazania jego, i będziemy smętnie chodzić, bojąc się Pana zastępów?
3.GDAŃSKA.2017Mówiliście: Na próżno służyć Bogu. Co za pożytek z tego, że przestrzegaliśmy jego przykazań i chodziliśmy smutni przed PANEM zastępów?
4.CYLKOWMówiliście: Daremna to służyć Bogu, i jakaż korzyść, żeśmy przestrzegali przepisów Jego, i żeśmy chodzili w smutku przed obliczem Wiekuistego zastępów?
5.TYSIĄCL.WYD5Mówiliście: Daremny to trud służyć Bogu! Bo jaki pożytek mieliśmy z tego, że wykonywaliśmy Jego polecenia i chodziliśmy smutni w pokucie przed Panem Zastępów?
6.BRYTYJKAMówiliście tak: Próżna to rzecz służyć Bogu! I jaki pożytek z tego, że przestrzegamy jego przykazań i że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem Zastępów?
7.POZNAŃSKAMówiliście: "Nie warto służyć Bogu! Jaki pożytek mamy z tego, że przestrzegaliśmy Jego przykazań i że chodziliśmy z oznakami skruchy przed Jahwe Zastępów?
8.WARSZ.PRASKAOtóż mówicie, że nie ma sensu, aby służyć Bogu: Co nam z tego, że nakazów Jego zawsze słuchać będziemy i chodzić w szatach pokutnych przed Panem Zastępów?
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówiliście: Daremną jest służba Bogu; jaka korzyść, że przestrzegaliśmy Jego przepisów; że chodziliśmy w smutku przed obliczem WIEKUISTEGO Zastępów?
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOtóż twierdzicie: Służenie Bogu nie ma żadnej wartości! Oraz: Jaki pożytek przyniosło nam przestrzeganie Jego poleceń? Co mamy z tego, że chodzimy jak pokutnicy przed PANEM Zastępów?