« Mal 3:15 Księga Malachiasza 3:16 Mal 3:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Tedy mówili, którzy się boją Pana, każdy z bliźnim swoim, i pilnował Pan a usłyszał: i napisano księgę pamiątki przed nim bojącym się Pana i myślącym o imieniu jego.
2.GDAŃSKA.1881Tedy rozmawiali o tem ci, którzy się boją Pana, każdy z bliźnim swoim. I obaczył Pan, a usłyszał, i napisano księgę pamiątki przed obliczem jego dla bojących się Pana i myślących o imieniu jego.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy rozmawiali o tym między sobą ci, którzy się bali PANA. PAN zobaczył to i usłyszał, i napisano księgę wspomnień przed nim z powodu tych, którzy się boją PANA i rozmyślają o jego imieniu.
4.CYLKOWAle zmawiali się też i obawiający się Wiekuistego jeden z drugim, i zauważył to Wiekuisty i usłyszał, i zapisanem to zostało w księdze wspomnień przed Nim dla obawiających się Wiekuistego i dla czczących imię Jego.
5.TYSIĄCL.WYD5Wówczas mówili między sobą ludzie bojący się Boga, a Pan uważał i to posłyszał. Zapisano to w Księdze Wspomnień przed Nim na dobro bojących się Pana i czczących Jego imię.
6.BRYTYJKATak to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana, a Pan uważał i słyszał to. I tak została spisana przed nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą jego imię.
7.POZNAŃSKATak rozprawiali między sobą czciciele Jahwe, a Jahwe przysłuchiwał się uważnie. I napisano wobec Niego księgę pamięci o tych, którzy się boją Jahwe i czczą Jego Imię.
8.WARSZ.PRASKATak między sobą mówili ci wszyscy, co Pana się boją. I na wieść o tym wszystkim Pan ich wysłuchał. I na oczach Jego spisano to w księdze, w której znajdują się wszystkie wspomnienia o tych, co Pana się boją i czczą święte imię Jego.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale zmawiali się także, jeden z drugim, i ci, co się obawiają WIEKUISTEGO. Zauważył to WIEKUISTY i usłyszał, i zostało to zapisane przed Nim w Księdze Wspomnień, z powodu tych, co się obawiają WIEKUISTEGO oraz czczą Jego Imię.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITInaczej rozmawiali bojący się PANA, każdy ze swoim bliźnim. PAN zaś to usłyszał i odnotował w zwoju pamiętnika, w związku z tymi, którzy żyją w bojaźni PANA i poważają Jego imię.