« Mal 3:16 Księga Malachiasza 3:17 Mal 3:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będą mi, mówi Pan zastępów, dnia, w który ja uczynię, własnością: i będę im folgował, jako folguje mąż synowi swemu, który służy jemu.
2.GDAŃSKA.1881Cić mi będą, mówi Pan zastępów, w dzień, który Ja uczynię, własnością; i zmiłuję się nad nimi, jako się zmiłowywa ojciec nad synem swoim, który mu służy.
3.GDAŃSKA.2017Oni będą moimi, mówi PAN zastępów, w dniu, kiedy uczynię ich moją własnością. Zlituję się nad nimi, jak się lituje ojciec nad swoim synem, który mu służy.
4.CYLKOWI będą Mi, rzecze Wiekuisty zastępów, w dzień który sprowadzę, własnością drogą, i oszczędzę ich jako oszczędza człowiek syna swego, który go czci.
5.TYSIĄCL.WYD5Oni będą moją własnością, mówi Pan Zastępów, w dniu, w którym będę działał, a będę dla nich łaskawy, jak litościwy jest ojciec dla syna, który jest mu posłuszny.
6.BRYTYJKABędą moją własnością – mówi Pan Zastępów – w dniu, który Ja przygotowuję, i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy.
7.POZNAŃSKATych będę uważał - mówi Jahwe Zastępów - za swoją własność szczególną w dniu, w którym Ja wystąpię; i okażę im miłosierdzie, jak je okazuje ojciec synowi, który mu jest posłuszny.
8.WARSZ.PRASKAW dniu mojego nadejścia – mówi Pan Zastępów – staną się moją szczególną własnością. Ja znów okażę im moją życzliwość, jak dobry ojciec względem posłusznego syna.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc w dzień, który sprowadzę – mówi WIEKUISTY Zastępów, będą dla Mnie drogą własnością; i ich oszczędzę, jak człowiek oszczędza swego syna, który go szanuje.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITBędą należeć do Mnie - mówi PAN Zastępów - w dniu, gdy sam będę przygotowywał swoją cenną własność. Wówczas oszczędzę ich, jak człowiek oszczędza swego syna, który mu służy pomocą.