« Mal 3:17 Księga Malachiasza 3:18 Mal 4:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I nawrócicie się a ujrzycie, co za różność jest między sprawiedliwym a niezbożnym, i między służącym Bogu, a niesłużącym jemu.
2.GDAŃSKA.1881Tedy się nawrócicie, a obaczycie różność między sprawiedliwym i niezbożnym, między tym, który służy Bogu, i między tym, który mu nie służy.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy zawrócicie i zobaczycie różnicę między sprawiedliwym i bezbożnym, między tym, który służy Bogu, i tym, który mu nie służy.
4.CYLKOWWtedy zobaczycie znowu różnicę między sprawiedliwym a niegodziwym, między sługą Bożym, a tym który Mu nie służy.
5.TYSIĄCL.WYD5Wtedy zobaczycie różnicę między sprawiedliwym a niegodziwcem, pomiędzy tym, który służy Bogu, a tym, który Mu nie służy.
6.BRYTYJKAWtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy.
7.POZNAŃSKAI znów zobaczycie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, który Bogu służy, a tym, który Mu nie służy.
8.WARSZ.PRASKAI znów sami zobaczycie różnicę między sprawiedliwym a niesprawiedliwym, między tym, co chętnie Bogu służy, i tym, co się przeciwko Panu Bogu buntuje.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy znowu zobaczycie różnice pomiędzy sprawiedliwym, a niegodziwym; między sługą Boga, a tym, który Mu nie służy.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZnów dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między służącym Bogu a tym, kto Mu nie służy.