« Mal 3:2 Księga Malachiasza 3:3 Mal 3:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A któ będzie mógł myślą ogarnąć dzień przyjścia jego, a kto się ostoi na widzenie jego? Bo on jako ogień zlewający, i jako ziele farbierskie, a usiędzie wypalając i wyczyszczając śrebro, i wyczyści syny Lewi i przecedzi je jako złoto i jako śrebro, i będą Panu ofiarować dary w sprawiedliwości.
2.GDAŃSKA.1881I będzie siedział roztapiając i wyczyszczając srebro, i oczyści syny Lewiego, i przepławi je jako złoto i jako srebro, i będą ofiarować Panu dar w sprawiedliwości.
3.GDAŃSKA.2017I zasiądzie jako ten, kto roztapia i oczyszcza srebro: oczyści synów Lewiego, oczyści ich jak złoto i srebro i będą składać PANU ofiarę w sprawiedliwości.
4.CYLKOWI zasiądzie jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści on lewitów i wypławi ich jako srebro i złoto, aby miał znowu Wiekuisty składających Mu dary w sprawiedliwości.
5.TYSIĄCL.WYD5Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe.
6.BRYTYJKAUsiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości.
7.POZNAŃSKAZasiądzie jako ten, co przetapia i oczyszcza srebro, i oczyści synów Lewiego; przecedzi ich jak złoto lub srebro, a wtedy znów staną się godni, by składać Jahwe ofiary w sposób należny.
8.WARSZ.PRASKAI przystąpi, by stopić i oczyścić srebro. Oczyści On synów Lewiego, tak ja oczyszcza się złoto lub srebro. I zaczną Panu przynosić nieskażone ofiary.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I zasiądzie jakby miał przetapiać oraz oczyszczać srebro; on oczyści Lewitów oraz ich wypławi jak srebro i złoto, aby WIEKUISTY miał znowu tych, co składają Mu dary w sprawiedliwości.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITUsiądzie, aby wytapiać i oczyszczać srebro. Będzie oczyszczał synów Lewiego. Wytopi ich jak złoto i srebro, aż w końcu zaczną przynosić PANU ofiarę w sprawiedliwości.