« Mal 3:3 Księga Malachiasza 3:4 Mal 3:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I spodoba się Panu ofiara Judy i Jeruzalem jako dni wieku i jako dawne lata.
2.GDAŃSKA.1881Tedy Panu będzie wdzięczna ofiara od Judy i od Jeruzalemu, jako za dni pierwszych i jako za lat starodawnych.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy ofiara Judy i Jerozolimy będzie miła PANU, jak za dawnych dni i jak za lat minionych.
4.CYLKOWI przyjemną będzie Wiekuistemu ofiara Judy i Jerozolimy jako za dni przeszłych i za lat starodawnych.
5.TYSIĄCL.WYD5Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem jak za minionych dni i pradawnych lat.
6.BRYTYJKAI miła będzie Panu ofiara Judy i Jeruzalemu jak za dni dawnych, jak w latach minionych.
7.POZNAŃSKAWtedy też ofiara Judy i Jerozolimy znów będzie przyjemna Jahwe, jak w czasach przeszłości, jak za dawnych lat.
8.WARSZ.PRASKAJudy i Jeruzalem ofiary znów będą Panu miłe, tak jak za dni minionych, jak w latach, co dawno minęły.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przyjemną będzie dla WIEKUISTEGO ofiara Judy i Jeruszalaim, jak za lat przeszłych, jak za lat starodawnych.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITI jak za dni dawnych, jak w latach wcześniejszych, znów miła będzie PANU ofiara Judy i Jerozolimy.