« Mal 3:4 Księga Malachiasza 3:5 Mal 3:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przystąpię do was w sądzie a będę świadkiem prędkim czarownikom i cudzołożnikom i krzywoprzysiężcom, i którzy krzywdzą zapłatę najemnika, wdów i sierót, i ściskają cudzoziemca, a nie bali się mnie, mówi Pan zastępów.
2.GDAŃSKA.1881Ale się do was przybliżę z sądem, i będę świadkiem prędkim przeciwko czarownikom, i przeciwko cudzołożnikom, i przeciwko krzywoprzysiężcom, i przeciwko tym, którzy krzywdę czyniąc zatrzymywają zapłatę najemnikowi, wdowie i sierocie i cudzoziemcowi krzywdę czynią, a nie boją się mnie, mówi Pan zastępów.
3.GDAŃSKA.2017I zbliżę się do was na sąd, i będę rychłym świadkiem przeciwko czarownikom, przeciwko cudzołożnikom, przeciwko krzywoprzysięzcom, przeciwko tym, którzy uciskają najemników przy ich zapłatach oraz wdowy i sieroty i krzywdzą cudzoziemca, a nie boją się mnie, mówi PAN zastępów.
4.CYLKOWGdy wystąpię przeciw wam do sądu i będę świadkiem żwawym przeciw czarodziejom i cudzołożnikom i krzywoprzysięzcom i tym, którzy zagrabiają płacę najemnikom, którzy wdowę i sierotę krzywdzą i prawo cudzoziemca przekręcają, a nie obawiają się Mnie, rzecze Wiekuisty.
5.TYSIĄCL.WYD5Wtedy przybędę do was na sąd i wystąpię prędko jako świadek przeciw uprawiającym czary i cudzołożnikom, i krzywoprzysięzcom, i oszukującym robotnika na wynagrodzeniu, [uciskającym] wdowę i sierotę, i przeciw tym, co gnębią przybyszów, a Mnie się nie lękają - mówi Pan Zastępów.
6.BRYTYJKAWtedy przyjdę do was na sąd i rychło wystąpię jako oskarżyciel czarowników, cudzołożników i krzywoprzysięzców, tych, którzy uciskają najemnika, wdowę i sierotę, gnębią obcego przybysza, a mnie się nie boją – mówi Pan Zastępów.
7.POZNAŃSKAZjawię się wśród was, by sprawować sąd, i stanę niebawem jako oskarżyciel przeciwko wróżbiarzom, cudzołożnikom i krzywoprzysięzcom, przeciwko tym, którzy uciskają najemnika, wdowę i sierotę i odmawiają prawa cudzoziemcowi, i nie znają bojaźni wobec mnie - mówi Jahwe Zastępów.
8.WARSZ.PRASKAJa zaś przychodzę, żeby was oczyścić, już wkrótce przybędę, aby me świadectwo dawać przeciwko czarownikom i cudzołożnikom, przeciwko krzywo przysięgającym i wszystkim, którzy zatrzymują zapłatę i uciskają wdowy i sieroty, cudzoziemcom praw ich w kraju nie przyznają i żadnego szacunku Mi nie okazują – tak mówi Pan Zastępów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także wystąpię przeciwko wam do sądu i będę żwawym świadkiem przeciwko czarodziejom, cudzołożnikom, krzywoprzysięzcom oraz tym, co zagrabiają płacę najemnikom, co krzywdzą wdowę i sierotę, a prawo cudzoziemca przekręcają; nie obawiają się Mnie – mówi WIEKUISTY.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy zjawię się u was na sąd i będę stanowczym świadkiem przeciw uprawiającym magię i cudzołożnikom, przeciw krzywoprzysięzcom i uciskającym najemnych robotników, przeciw gnębiącym wdowę i sierotę i upokarzającym cudzoziemców, a nie mającym bojaźni przede Mną - mówi PAN Zastępów.