« Mal 3:5 Księga Malachiasza 3:6 Mal 3:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bom Ja Pan, a nie odmieniam się, a wy synowie, Jakóbowi, nie jesteście wyniszczeni.
2.GDAŃSKA.1881Gdyż ja Pan nie odmieniam się, przetoż wy, synowie Jakóbowi! nie jesteście zniszczeni.
3.GDAŃSKA.2017Gdyż ja, PAN, nie zmieniam się, dlatego wy, synowie Jakuba, nie zostaliście zniszczeni.
4.CYLKOWGdyż jak Ja Wiekuisty się nie zmienię, tak i wy, synowie Jakóba nie zginiecie.
5.TYSIĄCL.WYD5Ponieważ Ja, Pan, nie zmieniam się, dlatego wy, synowie Jakuba, nie zostaliście wyniszczeni,
6.BRYTYJKAZaiste Ja, Pan, nie zmieniam sie, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba.
7.POZNAŃSKABo Ja, Jahwe, nie odmieniam się, wy zaś, synowie Jakuba, [zmieniać się] nie przestajecie.
8.WARSZ.PRASKAOtóż Ja, Pan, Ja się nie zmieniłem i wyście też nie przestali być synami Jakuba.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz jak Ja, WIEKUISTY, się nie zmienię – tak i wy, synowie Jakóba, nie zginiecie.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTak, Ja, PAN, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba.