« 1Moj 35:17 1 Księga Mojżeszowa 35:18 1Moj 35:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP❬...❭ jemuż zdziała Bennomi, to jest syn boleści mej, bo wielmi niemocna jim była, a ociec jemu zdział Benijamin, to jest syn prawice.
2.WUJEK.1923A gdy wychodziła dusza jéj od boleści; i gdy już śmierć nadchodziła, nazwała imię syna swego Benoni, to jest: syn boleści mojéj: a ojciec nazwał go Benjamin, to jest syn prawice.
3.GDAŃSKA.1881A stało się, gdy wychodziła dusza jej, (bo tamże umarła), nazwała imię jego Ben Oni; ale ojciec jego nazwał go Benjamin.
4.GDAŃSKA.2017Kiedy uchodziła z niej dusza, bo tam umarła, nadała mu imię Benoni; ale jego ojciec nazwał go Beniamin.
5.NEUFELD.1863I stało się gdy wyszła jéj dusza, bo umarła, nazwała imię jego Ben-Oni, a ojciec nazwał go Binjamin.
6.CYLKOWI stało się to, gdy uchodziła dusza jej, bo umierała; i nazwała imię jego: Ben-oni. Lecz ojciec jego nazwał go: Binjamin.
7.KRUSZYŃSKIGdy jej duch ulatywał, ponieważ konała, dała mu imię Benoni, lecz ojciec jego nazwał go Benjaminem.
8.MIESESWszakże ona, gdy uchodziła dusza jej, ponieważ umierała nazwała go: „Benōni” [Ben-ōni, =syn cierpienia mojego], ojciec zaś nazwał go „Benjaminem” [Ben-jāmin =syn wieku, starości].
9.TYSIĄCL.WYD5Ona jednak, gdy życie z niej uchodziło, bo konała, nazwała swego syna Benoni; lecz ojciec dał mu imię Beniamin.
10.BRYTYJKAA gdy uchodziła z niej dusza, bo umierała, nazwała go: Ben-Oni, lecz ojciec jego nazwał go Beniamin.
11.POZNAŃSKAKiedy życie poczęło z niej uchodzić, bo już umierała, nadała mu imię Benoni; ale jego ojciec nazwał go Beniaminem.
12.WARSZ.PRASKAA ona, gdy uchodziło z niej życie – bo jednak musiała umrzeć – nadała mu imię Benoni; ale jego ojciec nazwał go Beniamin.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy uchodziło jej życie, ponieważ umierała, stało się, że nazwała jego imię Benoni. Lecz jego ojciec nazwał go Binjamin.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITZ Racheli jednak uchodziło życie. Umierając, nadała synowi imię Ben-Oni. Ojciec jednak nazwał go Beniamin.