« 1Moj 35:1 1 Księga Mojżeszowa 35:2 1Moj 35:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy Jakob przykazał swej czeladzi: „Zagubcie swe bogi, cso się jim modlicie, a bądźcie czyści, a przemieńcie swe rucho.
2.WUJEK.1923Jakób tedy zezwawszy dom wszystek swój, rzekł: Odrzućcie bogi cudze, którzy w pośrodku was są, a oczyśćcie się, i odmieńcie szaty wasze.
3.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł Jakób do domowników swych, i do wszystkich, którzy z nim byli: Odrzućcie bogi cudze, którzy w pośrodku was są, a oczyśćcie się, i odmieńcie szaty wasze.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Jakub powiedział do swych domowników i do wszystkich, którzy z nim byli: Usuńcie obcych bogów, którzy są wśród was, oczyśćcie się i zmieńcie swoje szaty.
5.NEUFELD.1863I rzekł Jakob do domowników swoich i do wszystkich którzy z nim byli: usuńcie Bogi obce, które są wśród was i oczyście się, i zmieńcie szaty swoje.
6.CYLKOWI rzekł Jakób do domowników swoich, i do wszystkich, którzy z nimi byli: "Usuńcie bogi obce, co wpośród was, a oczyśćcie się, i zmieńcie szaty wasze.
7.KRUSZYŃSKIRzekł Jakób do rodziny swej i do wszystkich, którzy z nim byli: "Odrzućcie obce bóstwa, które są wśród was; oczyśćcie się i zmieńcie szaty wasze.
8.MIESESWtedy rzekł Jakób do domowników swoich i do wszystkich, którzy byli z nim: „Usuńcie bogi obce, które znajdują się wśród was, oczyśćcie się i odmieńcie szaty swoje;
9.TYSIĄCL.WYD5Rzekł więc Jakub do swych domowników i do wszystkich, którzy z nim byli: Usuńcie [wizerunki] obcych bogów, które macie u siebie; oczyśćcie się i zmieńcie szaty.
10.BRYTYJKAWtedy rzekł Jakub do swej rodziny i do wszystkich, którzy z nim byli: Usuńcie obcych bogów spośród siebie, oczyśćcie się i zmieńcie szaty wasze!
11.POZNAŃSKAWtedy Jakub zwrócił się do swoich domowników i do wszystkich, którzy byli z nim: - Usuńcie [wyobrażenia] obcych bóstw, jakie macie u siebie, oczyśćcie się i zmieńcie szaty,
12.WARSZ.PRASKAWydał więc Jakub swoim domownikom i wszystkim, którzy z nim byli, takie oto polecenie: Zostawcie tu wszystkie podobizny obcych bogów, obmyjcie się i zmieńcie wasze szaty!
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Jakób powiedział do swoich domowników oraz do wszystkich, którzy z nim byli: Usuńcie obcych bogów, którzy są pośród was, oczyśćcie się i zmieńcie wasze szaty.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Jakub polecił swoim domownikom i wszystkim, którzy z nim byli: Usuńcie obce bóstwa, które macie u siebie, oczyśćcie się, zmieńcie swoje szaty!