« 1Moj 35:21 1 Księga Mojżeszowa 35:22 1Moj 35:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż był w tej to włości, szedł Ruben i spał z żoną otca swego, ktorejże to Baba rzekła a to się nie mogło utajić. Bo jest miał ❬Jakob❭ dwanaście synow.
2.WUJEK.1923A gdy mieszkał w onéj krainie, poszedł Ruben i spał z Balą, nałożnicą ojca swego: co jemu nie tajno było. A było synów Jakóbowych dwanaście.
3.GDAŃSKA.1881Stało się tedy, gdy mieszkał Izrael w onej krainie, że szedł Ruben, i spał z Balą, założnicą ojca swego, i usłyszał to Izrael. A było synów Jakóbowych dwanaście.
4.GDAŃSKA.2017A gdy Izrael mieszkał w tej krainie, Ruben poszedł i spał z Bilhą, nałożnicą swego ojca, i Izrael usłyszał o tym. A synów Jakuba było dwunastu.
5.NEUFELD.1863I stało się gdy mieszkał Jisrael w tym kraju, poszedł Reuben i obcował z Bilhah nałożnicą ojca jego i dowiedział się o tém Jisrael... I byli synowie Jakoba dwanaście.
6.CYLKOWI stało się, gdy mieszkał Israel w owej krainie, że poszedł Reuben, i obcował z Bilhą, nałożnicą ojca swojego. I usłyszał to Israel. - A synów Jakóba było dwunastu:
7.KRUSZYŃSKIGdy Izrael przebywał w tej okolicy, przyszedł Ruben i spał z Bilchą, nałożnicą ojca swego, i dowiedział się Izrael. Synów Jakóba było dwunastu.
8.MIESESGdy Izrael przebywał w owej krainie, działo się, iż Rubin poszedł i legł z Bilhą, nałożnicą ojca swego. Izrael dowiedział się o tem... Synów Jakóba było dwunastu:
9.TYSIĄCL.WYD5A gdy przebywał Izrael w tej okolicy, poszedł Ruben i zbliżył się do Bilhy, drugorzędnej żony ojca swego, i obcował z nią; Izrael dowiedział się o tym. Synów Jakuba było dwunastu:
10.BRYTYJKAA gdy Izrael mieszkał w tym kraju, poszedł Ruben i spał z Bilhą, nałożnicą ojca swego. A Izrael dowiedział się o tym. A synów Jakuba było dwunastu.
11.POZNAŃSKAW czasie, kiedy Izrael mieszkał w tej okolicy, Ruben zbliżył się do Bilhy, drugiej żony swego ojca, i obcował z nią. Izrael dowiedział się o tym. Jakub miał dwunastu synów.
12.WARSZ.PRASKAWłaśnie gdy przebywał w tych okolicach, przyszedł tam pewnego dnia Ruben i zbliżył się do Bilhy, drugiej żony swojego ojca, o czym dowiedział się Izrael.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy Israel mieszkał w owej krainie, stało się, że Reuben poszedł oraz obcował z Bilhą, nałożnicą swojego ojca. I Israel to usłyszał. Synów Jakóba było dwunastu:
14.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Izrael mieszkał w tej ziemi, między Rubenem a Bilhą, nałożnicą jego ojca, doszło do zbliżenia - i Izrael dowiedział się o tym. Synów Jakuba było dwunastu.