« 1Moj 35:22 1 Księga Mojżeszowa 35:23 1Moj 35:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPSynowie Lewi byli: pirworodny Ruben, Symeon, Lewi, Judas, Zachor, Zabulon,
2.WUJEK.1923Synowie Lii: pierworodny Ruben, i Symeon, i Lewi, i Judas i Isachar, i Zabulon.
3.GDAŃSKA.1881Synowie Lii: pierworodny Jakóbów Ruben, i Symeon, i Lewi, i Judas, i Isaszar, i Zabulon.
4.GDAŃSKA.2017Synowie Lei: Ruben, pierworodny Jakuba, potem Symeon, Lewi, Juda, Issachar i Zebulon.
5.NEUFELD.1863Synowie Leah: pierworodny Jakoba Reuben, i Szymeon i Lewi i Jehudah i Jisachar i Zebulun.
6.CYLKOWSynowie Lei: Pierworodny Jakóba - Reuben, i Szymeon, i Lewi, i Jehuda, i Issachar, i Zebulun.
7.KRUSZYŃSKISynowie Liji: Ruben, pierworodny Jakóba, Symeon, Lewi, Juda, Issachar i Zabulon.
8.MIESESsynowie Lei: Rubin, pierworodny Jakóba, Szymon, Lewi, Juda, Isachar i Zěbūlūn;
9.TYSIĄCL.WYD5Synowie Lei: pierworodny syn Jakuba - Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar i Zabulon.
10.BRYTYJKASynowie Lei: pierworodny Jakuba Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar i Zebulon.
11.POZNAŃSKASynami Lei byli: pierworodny Jakuba Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar i Zebulon.
12.WARSZ.PRASKAJakub miał w sumie dwunastu synów. Synami Lei byli: Ruben, pierworodny syn Jakuba, Symeon, Lewi, Juda, Issachar i Zabulon.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Synowie Lei: Pierworodny Jakóba Reuben, Szymeon, Lewi, Jehuda, Issachar i Zebulun.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITOto synowie Lei: pierworodny Jakuba Ruben, następnie Symeon, Lewi, Juda, Issachar i Zebulon.