« 1Moj 35:24 1 Księga Mojżeszowa 35:25 1Moj 35:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa synowie Bale dziewki Rachel byli: Dan, Neptalim,
2.WUJEK.1923Synowie Bale, sługi Rachel: Dan, i Nephtali.
3.GDAŃSKA.1881A synowie Bali, służebnicy Rachelinej: Dan i Neftali.
4.GDAŃSKA.2017A synowie Bilhy, służącej Racheli: Dan i Neftali.
5.NEUFELD.1863A synowie Bilhah, służebnicy Racheli: Dan i Naftali.
6.CYLKOWA synowie Bilhy, służebnicy Racheli: Dan i Naftali.
7.KRUSZYŃSKISynowie Bilchy, służebnicy Racheli: Dan i Neftali.
8.MIESESsynowie Bilhy, służebnicy Racheli: Dan i Naftali;
9.TYSIĄCL.WYD5Synowie Bilhy, niewolnicy Racheli: Dan i Neftali,
10.BRYTYJKASynowie Bilhy, służącej Racheli: Dan i Naftali.
11.POZNAŃSKASynami Bilhy, służebnicy Racheli, byli Dan i Neftali,
12.WARSZ.PRASKASynami Bilhy, niewolnicy Racheli, byli Dan i Neftali,
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Synowie Bilhy, służebnicy Racheli: Dan oraz Naftali.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITSynowie Bilhy, służącej Racheli, to Dan i Naftali.