« 1Moj 35:3 1 Księga Mojżeszowa 35:4 1Moj 35:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy oni dali jemu wszytki ❬...❭ i nausznice, cso były na jich uszu, tedy je on pokopał pod terabintem, jiż to jest za miastem Sychem.
2.WUJEK.1923Oddali mu tedy wszystkie bogi cudze, które mieli, i nausznice, które na uszach ich były: a on wkopał je pod Terebintem, który jest za miastem Sychem.
3.GDAŃSKA.1881A oddali Jakóbowi wszystkie bogi cudze, które mieli, i nausznice, które były na uszach ich, i zakopał je Jakób pod onym dębem, który był niedaleko Sychem.
4.GDAŃSKA.2017Oddali więc Jakubowi wszystkich obcych bogów, których mieli, i kolczyki, które mieli w uszach, i Jakub zakopał je pod tym dębem, który był niedaleko Sychem.
5.NEUFELD.1863I oddali Jakobowi wszystkie bogi obce, które były w ich ręku i zausznice które były w ich uszach, i zagrzebał je Jakob pod dębem, który jest przy Szechem.
6.CYLKOWI oddali Jakóbowi wszystkie bogi obce, które były w ich ręku, i kolczyki, które mieli w uszach swoich; i zakopał je Jakób pod dębem, co przy Szechem,
7.KRUSZYŃSKII oddali Jakóbowi wszystkie bóstwa obce, jakie się znajdowały w ich rękach i kolczyki, jakie były w ich uszach, i ukrył je Jakób pod dębem, który jest w Sychem.
8.MIESESNato oddali oni Jakóbowi wszystkie bogi obce, które posiadali, oraz kolczyki, które nosili w uszach swoich, a Jakób zakopał je pod dębem, który znajdował się pod Sychemem [Szěchem].
9.TYSIĄCL.WYD5Oddali więc Jakubowi wszystkie [wizerunki] obcych bogów, jakie posiadali, oraz kolczyki, które nosili w uszach, i Jakub zakopał je pod terebintem w pobliżu Sychem.
10.BRYTYJKAI oddali Jakubowi wszystkich obcych bogów, których mieli, i kolczyki, które mieli w uszach, Jakub zaś zakopał je pod dębem koło Sychemu.
11.POZNAŃSKAWtedy wydali Jakubowi wszystkie [wyobrażenia] obcych bóstw, jakie posiadali, i kolczyki noszone w uszach; Jakub zakopał je pod dębem w pobliżu Sychem.
12.WARSZ.PRASKAOddali zatem Jakubowi wszystkie podobizny obcych bożków, jakie mieli u siebie, a nadto kolczyki z uszu. Wszystko to zakopał Jakub pod dębem niedaleko Sychem.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem oddali Jakóbowi wszystkich obcych bogów, którzy byli w ich rękach oraz kolczyki, co mieli w swoich uszach; a Jakób je zakopał pod dębem, który jest przy Szechem.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITOddano zatem Jakubowi wszystkie obce bóstwa, które były w ich posiadaniu, oraz kolczyki, które mieli w uszach, a Jakub zakopał je pod dębem niedaleko Sychem.