« 1Moj 35:6 1 Księga Mojżeszowa 35:7 1Moj 35:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi udziałał ołtarz, i zdział temu miastu dom boży ❬...❭
2.WUJEK.1923I zbudował tam ołtarz, i nazwał imię onego miejsca, Dom Boży; bo mu się tam Bóg był ukazał, gdy uciekał przed bratem swoim.
3.GDAŃSKA.1881I zbudował tam ołtarz, a nazwał miejsce ono El Betel; bo mu się tam był Bóg ukazał, gdy uciekał przed obliczem brata swego.
4.GDAŃSKA.2017I zbudował tam ołtarz, a nazwał to miejsce El-Betel, bo tam ukazał mu się Bóg, gdy uciekał przed swoim bratem.
5.NEUFELD.1863I wystawił tam ofiarnik i nazwał miejsce to: El Beth-el, gdyż tam objawiły mu się boskie istoty, gdy uciekł przed obliczem brata swojego.
6.CYLKOWI zbudował tam ofiarnicę i nazwał miejscowość tę: El Beth-el; gdyż tam objawił mu się Bóg, gdy uchodził przed bratem swoim.
7.KRUSZYŃSKIZbudował tam ołtarz i nazwał to miejsce El-Bethel, ponieważ tam ukazał mu się Bóg w czasie jego ucieczki przed swoim bratem.
8.MIESESwzniósł tam ołtarz i nazwał miejscowość tę: „Bóg Betelu”, albowiem Bóg objawił mu się tam, gdy on uchodził przed swoim bratem.
9.TYSIĄCL.WYD5zbudował tam ołtarz i nazwał to miejsce El-Betel. - Tu bowiem ukazał mu się Bóg, kiedy uciekał przed swym bratem. -
10.BRYTYJKAI zbudował tam ołtarz, i nazwał to miejsce El-Betel, bo tam objawił mu się Bóg, gdy uciekał przed bratem swoim.
11.POZNAŃSKATam zbudował ołtarz i nazwał to miejsce: "Bóg Betel", bo tam ukazał mu się Bóg, kiedy uchodził przed swym bratem.
12.WARSZ.PRASKATam zbudował ołtarz, a całej miejscowości nadał nazwę El-Betel, bo tam właśnie, kiedy uciekał przed swoim bratem, ukazał mu się Bóg.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tam też zbudował ofiarnicę i nazwał tę miejscowość El Betel; gdyż tam mu się objawił Bóg, gdy uciekał przed swoim bratem.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITTam zbudował ołtarz, a samo miejsce nazwał El-Betel, ponieważ tam, gdy uciekał przed bratem, objawił mu się Bóg.