« Psal 25:17 Księga Psalmów 25:18 Psal 25:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(24:19) Widz śmiarę moję i robotę moję i odpuści wszelika dopuszczenia moja.
2.PS.PUŁAWSKI(24:19) Widz śmiarę moję i trud moj i odpuści wszytka dopuszczenia moja.
3.WUJEK.1923Wejrzyj na uniżenie moje i na pracą moję: a odpuść wszystkie grzechy moje.
4.GDAŃSKA.1881Obacz udręczenie moje, i pracę moję, a odpuść wszystkie grzechy moje.
5.GDAŃSKA.2017Spójrz na moje utrapienie i trud i przebacz wszystkie moje grzechy.
6.GÖTZE.1937Spojrzyj na nędzę moją i utrudzenie moje, i odpuść wszystkie moje grzechy.
7.CYLKOWWejrzyj na nędzę i cierpienie moje, i odpuść wszystkie grzechy moje.
8.KRUSZYŃSKIWejrzyj na upokorzenie moje i pracę moją, a odpuść wszystkie grzechy moje.
9.ASZKENAZY Patrz na mą udrękę i mój trud bolesny a zdejm wszystkie me grzechy.
10.SZERUDAWejrzyj na nędzę i niedolę moją, i odpuść wszystkie grzechy moje!
11.TYSIĄCL.WYD1(24:18) {Resz} Na nędzę moją i na trud mój popatrz i odpuść wszystkie me występki.
12.TYSIĄCL.WYD5{Resz} Wejrzyj na udrękę moją i na boleść i odpuść mi wszystkie grzechy!
13.BRYTYJKAWejrzyj na nędzę i mozół mój, I odpuść wszystkie grzechy moje!
14.POZNAŃSKASpójrz na mą nędzę i na moją mękę i odpuść mi wszystkie moje grzechy.
15.WARSZ.PRASKAWejrzyj na moją nędzę i boleść i przebacz mi moje przewinienia.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Spojrzyj na nędzę i me cierpienie, oraz odpuść wszystkie moje grzechy.
17.EIB.BIBLIA.2016Wyjdź mi naprzeciw w mojej nędzy i znoju, I przebacz wszystkie moje grzechy.