« Psal 25:8 Księga Psalmów 25:9 Psal 25:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(24:10) Prześpieje śmierne w sądzie, nauczy ciche drogam swym.
2.PS.PUŁAWSKI(24:10) Prześpieje śmierne w sądzie, nauczy ciche drogi swoje.
3.WUJEK.1923Poprowadzi ciche w rozsądku: nauczy skromne dróg swoich.
4.GDAŃSKA.1881Poprowadzi cichych w sądzie, a nauczy pokornych drogi swojej.
5.GDAŃSKA.2017Poprowadzi pokornych w sprawiedliwości, pokornych nauczy swojej drogi.
6.GÖTZE.1937Prowadzi pokornych w prawości i naucza pokornych Swej drogi.
7.CYLKOWWdraża pokornych w prawo; wskazuje skromnym drogę Swoję.
8.KRUSZYŃSKIPoprowadzi łagodnych w sądzie, a pokornych nauczy drogi swej.
9.ASZKENAZY wiedzie kornych drogą prawa i poucza kornych o tej Swej drodze,
10.SZERUDAProwadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej.
11.TYSIĄCL.WYD1(24:9) {Jod} W sprawiedliwości rządzi pokornymi, pokornych naucza swej drogi.
12.TYSIĄCL.WYD5{Jod} rządzi pokornymi w sprawiedliwości, ubogich wiedzie swą drogą.
13.BRYTYJKAProwadzi pokornych drogą prawa I uczy ich drogi swojej.
14.POZNAŃSKAprowadzi pokornych drogą sprawiedliwości i uczy prostaczków swej drogi.
15.WARSZ.PRASKAPokornymi rządzi sprawiedliwie, uciśnionych uczy swojej drogi.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wdraża pokornych w sąd; skromnym wskazuje Swą drogę.
17.EIB.BIBLIA.2016Sprawia, że pokorni wygrywają w sądzie, I swoje ścieżki wskazuje pragnącym się uczyć.