« 1Moj 47:10 1 Księga Mojżeszowa 47:11 1Moj 47:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Józeph ojcu i braciéj swéj dał osiadłość w Egipcie, na najlepszem miejscu, ziemie Ramesses, jako był rozkazał Pharaon.
2.GDAŃSKA.1881Tedy dał mieszkanie Józef ojcu swemu i braci swej, i dał im osiadłość w ziemi Egipskiej, w najlepszem miejscu onej krainy, w ziemi Rameses, jako był rozkazał Farao.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Józef osiedlił swego ojca i swoich braci i dał im posiadłość w ziemi Egiptu, w najlepszym miejscu tej krainy, w ziemi Ramses, jak rozkazał faraon.
4.CYLKOWI osiedlił Josef ojca swego i braci swoich, i nadał im posiadłość w ziemi Micraim, w wyborowej ziemi, w ziemi Rameses, jak rozkazał Faraon.
5.KRUSZYŃSKII osadził Józef ojca swego i braci swoich i dał im posiadłość w ziemi egipskiej, najlepszą część ziemi, w prowincji Raamses, tak jak rozkazał faraon.
6.MIESESJózef osadził ojca swojego i braci swoich i nadał im posiadłość w Kraju Egipskim, w najlepszej części kraju, w krainie Rāměsēsu [Ra’měsēs] – tak, jak Faraon rozkazał.
7.TYSIĄCL.WYD5Józef osiedlił ojca i braci, dając im posiadłość w najbardziej żyznej części Egiptu, w ziemi Ramses, jak mu polecił faraon.
8.BRYTYJKAA Józef osiedlił ojca swego i braci swoich i dał im posiadłość w ziemi egipskiej, w najlepszej części kraju, w ziemi Ramses, jak rozkazał faraon.
9.POZNAŃSKAJózef osiedlił więc ojca i braci, dając im posiadłość w ziemi egipskiej w najbardziej urodzajnej części kraju, w ziemi Ramses, jak mu polecił faraon.
10.WARSZ.PRASKAPotem Józef osiedlił swojego ojca i braci; wskazał im tereny do zajęcia w Egipcie, w najżyźniejszej części tego kraju, to jest w krainie Ramzesa, zgodnie z poleceniem faraona.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Josef osiedlił swojego ojca i swych braci; nadał im też posiadłość w wyborowej ziemi kraju Micraim, w ziemi Rameses, jak rozkazał faraon.
12.EIB.BIBLIA.2016Józef osiedlił swego ojca i swoich braci, dał im posiadłość w ziemi egipskiej, w najlepszej części kraju, w okręgu Ramses, zgodnie z rozkazem faraona.