« 1Moj 47:11 1 Księga Mojżeszowa 47:12 1Moj 47:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I żywił je i wszystek dom ojca swego, dodając żywności każdemu.
2.GDAŃSKA.1881I żywił Józef ojca swego i bracią swoję, i wszystek dom ojca swego chlebem aż do najmniejszego.
3.GDAŃSKA.2017I Józef żywił chlebem swego ojca i swoich braci, i cały dom swego ojca, aż do najmniejszego.
4.CYLKOWI zaopatrywał Josef ojca swojego, i braci swoich, i cały dom ojca swego chlebem, stosownie do dziatwy.
5.KRUSZYŃSKII dostarczył Józef ojcu swemu, braciom swoim i całej rodzinie ojca swego chleba według liczby dzieci.
6.MIESESJózef zaopatrzył ojca swojego, braci swoich i cały dom ojca swojego – w chleb, stosownie do [potrzeb] dziatwy.
7.TYSIĄCL.WYD5I zaopatrywał Józef ojca i braci, i całą rodzinę swego ojca w żywność, stosownie do liczby dzieci.
8.BRYTYJKAJózef zaopatrywał w chleb ojca swego i braci swoich, i cały dom ojca swego według liczby dzieci.
9.POZNAŃSKADostarczał też Józef żywności ojcu i braciom, całej rodzinie ojca, odpowiednio do liczby dzieci.
10.WARSZ.PRASKAJózef zaopatrywał swego ojca i swoich braci oraz wszystkich ich domowników w taką ilość chleba, jaka była potrzebna - stosownie do liczby dzieci.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Josef zaopatrywał chlebem swojego ojca, swoich braci oraz cały dom swego ojca, stosownie do liczby dzieci.
12.EIB.BIBLIA.2016Tam Józef zaopatrywał swego ojca i braci, cały ród swego ojca, w chleb - stosownie do liczebności ich rodzin.