« 1Moj 47:26 1 Księga Mojżeszowa 47:27 1Moj 47:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP❬...❭ Jessen a miał ją i wspłodził sie jest, a rozmnożył sie jest wielmi.
2.WUJEK.1923Mieszkał tedy Izrael w Egipcie, to jest, w ziemi Gessen, i posiadł ją i rozkrzewił, i rozmnożył się nazbyt.
3.GDAŃSKA.1881I mieszkał Izrael w ziemi Egipskiej, w ziemi Gosen, i osadziwszy się w niej, rozrodzili się, i rozmnożyli się wielce.
4.GDAŃSKA.2017Izrael mieszkał w ziemi Egiptu, w ziemi Goszen. Nabywali w niej posiadłości na własność, byli płodni i bardzo się rozmnożyli.
5.CYLKOWI osiadł Israel w ziemi Micraim, w krainie Goszen; i nabywali posiadłości w niej, i rozplenili się i rozmnożyli się wielce.
6.KRUSZYŃSKII zamieszkał Izrael w ziemi egipskie], w prowincji Gessen; mieli w niej posiadłości i rozkrzewili się i zbytnio rozmnożyli.
7.MIESESIzrael osiadł w Kraju Egipskim w krainie Goszenu, – nabywali w niej posiadłości, rozradzali się i rozmnażali bardzo.
8.TYSIĄCL.WYD5Izrael zamieszkał w Egipcie, w kraju Goszen. Wzięli go sobie na własność, a że byli płodni, bardzo się rozmnożyli.
9.BRYTYJKATak osiadł Izrael w ziemi egipskiej, w krainie Goszen. Nabywali ją na własność, rozradzali się i rozmnażali bardzo.
10.POZNAŃSKAA Izrael zamieszkał w Egipcie, w ziemi Goszen. Tam się osiedlili i rozmnożyli, a ich liczba bardzo wzrosła.
11.WARSZ.PRASKAOsiedli zatem Izraelici w Egipcie, w ziemi Goszen. Zadomowili się tam, a że byli płodni, przybywało ich coraz więcej.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Israel osiadł w ziemi Micraim, w krainie Goszen i nabywali w niej posiadłości, rozplenili się oraz wielce się rozmnożyli.
13.EIB.BIBLIA.2016Izrael zamieszkał zatem w ziemi egipskiej, w okręgu Goszen. Ludzie nabywali w niej posiadłości, rozradzali się i rośli w liczbę.