« 1Moj 47:7 1 Księga Mojżeszowa 47:8 1Moj 47:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I spytany od niego: Wiele jest dni lat wieku twego?
2.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł Farao do Jakóba: Wiele jest dni lat żywota twego?
3.GDAŃSKA.2017Faraon zapytał Jakuba: Ile lat życia sobie liczysz?
4.CYLKOWI rzekł Faraon do Jakóba: "Ileż dni - lat życia twojego?"
5.KRUSZYŃSKIa faraon rzekł do Jakóba: "Ile jest dni lat życia twego?"
6.MIESESFaraon rzekł do Jakóba: „Ile dni lat żywota twego?”.
7.TYSIĄCL.WYD5faraon zapytał go: Ile lat życia sobie liczysz?
8.BRYTYJKAI rzekł faraon do Jakuba: Ile jest lat życia twego?
9.POZNAŃSKAa faraon zapytał Jakuba: - Ile lat życia liczysz?
10.WARSZ.PRASKAa faraon tak przemówił do Jakuba: Ile masz lat?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś faraon powiedział do Jakóba: Ile lat trwają dni twojego życia?
12.EIB.BIBLIA.2016Ileż to liczysz sobie lat? - zapytał faraon Jakuba.