« Iza 15:2 Księga Izajasza 15:3 Iza 15:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Na rozstaniach jego oblekli się w wory: na dachach jego i na ulicach jego, wszelkie wycie zstąpiło na płacz.
2.GDAŃSKA.1881Na ulicach jego przepaszą się worem; na dachach jego i na rynkach jego każdy kwilić będzie, wracajac się z płaczem.
3.GDAŃSKA.2017Na jego ulicach przepasują się worem; na jego dachach i placach każdy będzie zawodził, rozpływając się we łzach.
4.CYLKOWNa ulicach jego przepasano się w wory, na dachach i rynkach jego wszystko boleje, zanosi się od płaczu.
5.TYSIĄCL.WYD5Na jego ulicach przywdziewają wory, na jego dachach i na placach wszyscy lamentują, we łzach się rozpływają.
6.BRYTYJKANa jego ulicach wdziewają włosienicę, na jego dachach i placach wszyscy zawodzą, rozpływają się we łzach.
7.POZNAŃSKANa jego ulicach przepasują się worem, na jego dachach [zawodzą żałośnie] i na placach jego wszystko lamentuje, we łzach się rozpływa.
8.WARSZ.PRASKAW worach pokutnych chodzą po ulicach, lamentują głośno na dachach domów. Na wszystkich placach boleśnie zawodzą i wylewają swe łzy obficie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Na jego ulicach przepasano się w wory, na dachach oraz na jego rynkach wszystko boleje, oraz zanosi się od płaczu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNa jego ulicach przywdziewają wory, na dachach i placach wszyscy zrozpaczeni - padają we łzach.