« Iza 15:4 Księga Izajasza 15:5 Iza 15:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Serce moje do Moab wołać będzie, zawory jego aż do Segor, jałowice trzecioletniéj; bo wstępem Luith płacząc wstępować będzie, a na drodze Oronaim wołanie skruszenia podniosą.
2.GDAŃSKA.1881Serce moje ryczy nad Moabem i nad twierdzami jego, aż słyszeć w Zoar, jako jałowica trzyletnia; bo drogą Luchytską z płaczem pójdzie, a na drodze Choronaim krzyk jako w porażce podniosą;
3.GDAŃSKA.2017Moje serce jęczy nad Moabem, jego uchodźcy uciekną aż do Zoar jak jałowica trzyletnia; bo drogą pod górę do Luchit pójdą z płaczem, a na drodze do Choronaim podniosą krzyk z powodu klęski.
4.CYLKOWSerce moje nad Moabem boleje, nad zbiegami jego aż do Coar, aż do Eglat Szeliszyja. Bo wzgórze Luchit, - z płaczem wstępują na nie, bo po drodze Choronaim okrzyk rozpaczy podnoszą.
5.TYSIĄCL.WYD5Moje serce nad Moabem jęczy, jego uchodźcy idą aż do Soar <Eglat Szeliszijja>. O tak, drogą pod górę do Luchit z płaczem wstępują! O tak, na drodze do Choronaim podnoszą krzyk rozpaczy!
6.BRYTYJKAMoje serce krzyczy nad Moabem, jego uchodźcy mkną aż do Soar, do Szeliszijja Eglat. Tak! Drogą wzwyż na Luchit idą z płaczem. Tak! W drodze na Choronaim podnoszą krzyk nad zagładą.
7.POZNAŃSKASerce Moabu jęczy [z żałości], jego zbiegowie [dotrą] aż do Coar (i Egiat Szeliszija). Oto z płaczem będą zdążać drogą w górę ku Luchit. Oto na szlaku do Choronaim podniosą krzyk z powodu klęski.
8.WARSZ.PRASKAJęczy w swym sercu Moab a ich uchodźcy aż do Soar dochodzą [Eglat Szeliszijja]. Ach, to sławne zbocze Luchit wstępują na nie i gorzko płaczą. Na drodze zaś do Choronaim podnoszą rozpaczliwe krzyki.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Moje serce woła nad Moabem, nad jego bramami miast aż do Coar i do Eglat Szeliszija. Bo z płaczem wchodzą na wzgórze Luchit, bowiem podnoszą okrzyk rozpaczy na drodze Choronaim.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITMoje serce boleje nad Moabem! Jego uchodźcy rozsiani aż po Soar, po Eglat Szeliszijja. Tak! Drogą w górę, na Luchit, podążają w płaczu. Tak! Drogą na Choronaim śpieszą z wołaniem klęski.