« Jer 2:37 Księga Jeremiasza 3:1 Jer 3:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Mówią pospolicie: Jeźli opuści mąż żonę swoję, a odszedłszy od niego, pójdzie za innego męża, izali się więcéj do niéj wróci? izali nie zmazana i nie splugawiona będzie ona niewiasta? a ty cudzołożyłaś z wielą kamratów, wszakże wróć się do mnie, mówi Pan, a Ja ciebie przyjmę.
2.GDAŃSKA.1881Pan mówi: Opuściłliby mąż żonę swoję, a ona odszedłszy od niego szłaby za innego męża, izali się więcej do niej wróci? Izaliby nie była wielce splugawiona ona ziemia? Ale ty, chociażeś nierząd płodziła z wielą zalotników, wszakże nawróć się d o mnie, mówi Pan.
3.GDAŃSKA.2017Jest powiedziane: Jeśli mąż oddali swoją żonę, a ona odejdzie od niego i stanie się żoną innego – czy on jeszcze do niej wróci? Czy ta ziemia nie byłaby wielce splugawiona? Ale ty uprawiałaś nierząd z wieloma kochankami. Powróć jednak do mnie, mówi PAN.
4.CYLKOWTemi słowy: Oto jeżeliby wydalił mąż żonę swoją i odeszłaby od niego i wyszła za męża innego, czyżby mógł wrócić do niej jeszcze? Czyżby nie skażoną była ziemia ona? A tyś oddała się rozpuście z zalotnikami licznymi, a miałabyś wrócić do Mnie? rzecze Wiekuisty.
5.KRUSZYŃSKIPowiedziano: Kiedy mąż odrzuci swą żonę, i gdy odejdzie od niego, stanie się żoną innego; czyż powróci on jeszcze do niej? Czyż ta ziemia nie została splugawiona? I ty, cudzołożąc w wieloma miłośnikami, powrócisz do mnie! - rzecze Bóg.
6.TYSIĄCL.WYD1Jeżeli oddali mąż żonę swoją, a ona od niego odejdzie i stanie się żoną innego męża, czy ten pierwszy znowu do niej się zwróci? Czyż nie jest całkiem zbezczeszczona taka kobieta? A ty cudzołożyłaś z mnóstwem kochanków i wrócić masz do mnie? — wyrocznia Jahwe.
7.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli mąż porzuci swą żonę, a ona odejdzie od niego i poślubi innego męża, czy może on jeszcze do niej wrócić? Czy ta ziemianie została całkowicie zbezczeszczona? A ty, co z wielu przyjaciółmi cudzołożyłaś, masz wrócić do Mnie? - wyrocznia Pana.
8.BRYTYJKAI rzekł Pan: Gdy mąż odprawi swoją żonę i ta odejdzie od niego, a wyjdzie za innego mężczyznę, czy tamten może jeszcze do niej powrócić? Czy nie jest zupełnie zbezczeszczona ta kobieta? I czy ty, która uprawiałaś nierząd z wielu zalotnikami, możesz powrócić do mnie – mówi Pan?
9.POZNAŃSKAPowiedziane jest: - Jeśli mąż oddali swą małżonkę i ta odchodzi od niego, stając się [żoną] innego mężczyzny, to czy powróci jeszcze do niego? Czyż taka niewiasta nie jest do cna zbezczeszczona? A ty cudzołożyłaś z wielu kochankami i miałabyś do mnie powrócić? - orzeka Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAPan przemówił do mnie w te słowa: Jeżeli mąż odrzuci swą żonę, a ona odszedłszy od niego weźmie innego za męża, to czy będzie miała prawo wrócić do pierwszego? A ta ziemia czyż nie została boleśnie zbezczeszczona? Ty zaś, któraś uprawiała nierząd z tylu kochankami, chciałabyś teraz powrócić do Mnie? – pyta Pan.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto słowa: Jeśli mąż by oddalił swą żonę, więc odeszła od niego i wyszła za innego mężczyznę; czy jeszcze mógłby do niej wrócić? Czyż nie byłaby skażoną owa ziemia? Zaś ty, która oddałaś się rozpuście z wieloma zalotnikami, miałabyś do Mnie wrócić? mówi WIEKUISTY.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie usłyszałem: Gdy mąż odprawi swą żonę, a ta od niego odejdzie i zostanie żoną innego, to czy może on jeszcze do niej powrócić? Czy ta ziemia nie byłaby przez to zupełnie zbezczeszczona? A ty uprawiałaś nierząd z wieloma kochankami i masz powrócić do Mnie? - oświadcza PAN.