« Jer 3:10 Księga Jeremiasza 3:11 Jer 3:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Pan do mnie: Usprawiedliwiła duszę swą odwrótnica Izrael względem przestępnice Judy.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż rzekł Pan do mnie: Usprawiedliwiła duszę swą odporna córka Izraelska więcej, niżeli przestępnica Judzka.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego PAN powiedział do mnie: Odstępczyni Izrael okazała się sprawiedliwsza niż zdradliwa Juda.
4.CYLKOWI rzekł Wiekuisty do mnie: Usprawiedliwiła się odstępczyni israelska przez wiarołomną judzką!
5.KRUSZYŃSKII rzekł Bóg do mnie: Niewierny Izrael w duszy swej okazał się sprawiedliwym w porównaniu z przewrotnym Judą.
6.TYSIĄCL.WYD1Po czym rzekł do mnie Jahwe: «Sprawiedliwą wydaje się Odstępczyni — Izrael, gdy ją z Niewierną, Judą, się porówna.
7.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Pan powiedział do mnie: Izrael-Odstępca okazał się sprawiedliwszy niż niegodziwy Juda.
8.BRYTYJKAI rzekł Pan do mnie: Odstępna żona, Izrael, okazała się sprawiedliwsza niż niewierna żona, Juda.
9.POZNAŃSKAI rzekł do mnie Jahwe: - Sprawiedliwszą jeszcze niż przewrotna Judea okazała się dusza zdrajczyni izraelskiej.
10.WARSZ.PRASKAI Pan powiedział do mnie: W porównaniu ze swą przewrotną siostrą , Judą, Izrael–Odstępca okazał się jeszcze całkiem sprawiedliwy.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem WIEKUISTY do mnie powiedział: Przez wiarołomną siostrę judzką, israelska odstępczyni usprawiedliwiła sama siebie i swą namiętność!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITI powiedział PAN do mnie: Jeśliby porównać, to już odstępczyni Izrael jest sprawiedliwsza niż niewierna Juda.