« Jer 3:11 Księga Jeremiasza 3:12 Jer 3:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Idź a wołaj słowa te ku północy, a rzeczesz: Nawróć się, odwrótnico Izrael! mówi Pan, a nie odwrócę oblicza mego od was; bom ja święty jest, mówi Pan, a nie będę się gniewał na wieki.
2.GDAŃSKA.1881Idźże, a wołaj temi słowy ku północy a mów: Nawróć się, odporna córko Izraelska! mówi Pan, a nie obórzy się twarz moja surowa na was, bom Ja dobrotliwy, mówi Pan, a nie chowam gniewu na wieki.
3.GDAŃSKA.2017Idź i głoś te słowa ku północy, i mów: Wróć, odstępczyni Izrael, mówi PAN, a nie wybuchnie na was mój gniew. Ja bowiem jestem miłosierny, mówi PAN, i nie chowam gniewu na wieki.
4.CYLKOWIdź i wołaj temi słowy ku północy, a powiedz: Nawróć się odstępczyni israelska, rzecze Wiekuisty, nie zwrócę już gniewnego oblicza na was, bo miłościwy Ja, rzecze Wiekuisty, nie pomstuję na wieki.
5.KRUSZYŃSKIIdź i ogłaszaj te słowa od północy i mów: Powróć niewierny Izraelu, rzecze Bóg; nie chcę wam okazać swego oblicza, albowiem miłosierny jestem - rzecze Bóg - nie przechowując gniewu na wieki.
6.TYSIĄCL.WYD1Idź i ogłaszaj te słowa w stronę północną, i wołaj: Wróć, Odstępczyni, Izrael — wyrocznia Jahwe — nie będę na was już groźnie spoglądał. Bo jestem łaskawy — wyrocznia Jahwe — i nie chowam urazy na wieki.
7.TYSIĄCL.WYD5Idź i głoś następujące słowa ku północy: Wróć, Izraelu-Odstępco - wyrocznia Pana. Nie okażę wam oblicza surowego, bo miłosierny jestem - wyrocznia Pana - nie będę pałał gniewem na wieki.
8.BRYTYJKAIdź i głoś te słowa ku północy, i mów:Nawróć się żono odstępna, Izraelu – mówi Pan – nie spojrzę na was surowo, gdyż Ja jestem dobrotliwy – mówi Pan – a nie chowam gniewu na wieki!
9.POZNAŃSKAIdź i głoś w kierunku Północy te słowa: - Wracaj, izraelska zdrajczyni! - mówi Jahwe. Nie okażę wam gniewnego oblicza, jestem bowiem łaskawy - głosi Jahwe - nie będę wiecznie się gniewał.
10.WARSZ.PRASKAUdaj się więc na północ i tak oto wołaj tam na cały głos: Wróć do Mnie, Izraelu zbuntowany – mówi Pan. – Nie będę ci już więcej okazywał gniewnego oblicza, bo ja jestem miłosierny, mówi Pan, i nie gniewam się na nikogo na wieki.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Idź i wołaj tymi słowami ku północy; powiedz: Nawróć się israelska odstępczyni mówi WIEKUISTY. Już nie zwrócę na was gniewnego oblicza, bo Ja jestem miłościwy mówi WIEKUISTY; nie pomstuję na wieki.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITIdź, skieruj te słowa ku północy. Powiedz: Zawróć, odstępczynio Izrael - oświadcza PAN - nie rzucę już na was groźnego spojrzenia, ponieważ Ja jestem miłosierny - oświadcza PAN - nie chowam urazy na wieki!