« Jer 3:12 Księga Jeremiasza 3:13 Jer 3:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wszakże uznaj nieprawość twoję, żeś przeciw Panu, Bogu twemu, wystąpiła, i rozstrzelałaś drogi twoje obcym pod każdem drzewem gałęzistem, a głosu mego nie słuchałaś, mówi Pan.
2.GDAŃSKA.1881Tylko uznaj nieprawość twoję, żeś od Pana, Boga swego, odstąpiła, a tam i sam biegała drogami swemi do obcych bogów pod każde drzewo zielone, a głosu mojego nie słuchaliście, mówi Pan.
3.GDAŃSKA.2017Tylko uznaj swoją nieprawość, że odstąpiłaś od PANA, swego Boga, i biegałaś swoimi drogami do obcych pod każde zielone drzewo, a mojego głosu nie słuchaliście, mówi PAN.
4.CYLKOWTylko uznaj winę twoję, żeś od Wiekuistego, Boga twego, odstąpiła, a byłaś hojna drogami twemi do cudzych pod każde drzewo rozłożyste - aleście głosu Mojego nie słuchali, rzecze Wiekuisty.
5.KRUSZYŃSKIUznaj atoli grzech swój, albowiem wobec Boga, Pana swego zgrzeszyłaś; i kierowałaś kroki swoje do obcych, pod każde drzewo zielone, a głosu mego nie słuchaliście - rzecze Bóg.
6.TYSIĄCL.WYD1Przewinę swoją chciej tylko zrozumieć, żeś odstąpiła Boga twego, Jahwe, i za obcymi bogami wszędzie biegałaś, pod każde drzewo zielone, a nie słuchałaś głosu mojego» — wyrocznia Jahwe.
7.TYSIĄCL.WYD5Tylko uznaj swoją winę, że zbuntowałaś się przeciw Panu, Bogu swemu, i włóczyłaś się po wszystkich drogach [ku obcym] - pod każdym zielonym drzewem, a głosu mojego nie słuchałaś - wyrocznia Pana.
8.BRYTYJKATylko uznaj swoją winę, że od Pana, swojego Boga, odstąpiłaś i oddawałaś się obcym bogom pod każdym zielonym drzewem, a mojego głosu nie słuchaliście – mówi Pan.
9.POZNAŃSKAUznaj tylko swą winę, że zdradziłaś Jahwe, Boga twojego, i na swych drogach błądziłaś za obcymi (pod każdym drzewem zielonym), a głosu mego nie usłuchałaś - głosi Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAZechciej tylko uznać swoje winy, bo tak się przecież buntowałaś przeciwko Panu i Bogu twojemu i biegałaś na wszystkie strony ku różnym cudzoziemcom, a mojego głosu wcale nie słuchałaś. Tak mówi Pan.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tylko uznaj twą winę, że odstąpiłaś od WIEKUISTEGO, twojego Boga, i na twych drogach byłaś hojna dla obcych, pod każdym rozłożystym drzewem. Lecz Mojego głosu nie słuchaliście mówi WIEKUISTY.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTylko uznaj swoją winę, przyznaj, że zbuntowałaś się przeciwko PANU, swojemu Bogu, i źle zrobiłaś, obdzielając swymi wdziękami obcych pod każdym zielonym drzewem, zamiast słuchać mego głosu - oświadcza PAN.