« Jer 3:16 Księga Jeremiasza 3:17 Jer 3:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Czasu onego będą zwać Jeruzalem stolicą Pańską, i zbiorą się do niéj wszyscy narodowie w imię Pańskie do Jeruzalem, a nie pójdą za złością serca swego niecnotliwego.
2.GDAŃSKA.1881Czasu onego nazwane będzie Jeruzalem stolicą Pańską, a zgromadzą się do niego wszystkie narody, do imienia Pańskiego, do Jeruzalemu, i nie będą więcej chodzić za uporem serca swego złośliwego.
3.GDAŃSKA.2017W tym czasie Jerozolima będzie nazwana tronem PANA, a wszystkie narody zgromadzą się u niej, u imienia PANA, w Jerozolimie, i już nie będą postępować według uporu swego złego serca.
4.CYLKOWOnego czasu nazywać będą Jerozolimę stolicą Wiekuistego, i zgromadzą się do niej wszystkie narody z powodu imienia Wiekuistego, do Jerozolimy, i nie będą postępowali nadal za żądzami serca swego zepsutego.
5.KRUSZYŃSKIW tym czasie nazwą Jeruzalem tronem Bożym! I zbiorą się do niej wszystkie narody, dla imienia Bożego w Jeruzalem, i nie pójdą więcej za zatwardziałością swego serca złego.
6.TYSIĄCL.WYD1Wówczas Jeruzalem nazwą stolicą Jahwe, i wszystkie narody tam się zgromadzą w imieniu Jahwe, a chodzić więcej nie będą za uporem swojego złego serca.
7.TYSIĄCL.WYD5W tym to czasie Jerozolima będzie się nazywała Tronem Pana. Zgromadzą się w niej wszystkie narody w imię Pana i nie będą już postępowały według zatwardziałości swych przewrotnych serc.
8.BRYTYJKAW owym czasie będą nazywać Jeruzalem tronem Pana i tam w Jeruzalemie zgromadzą się wszystkie narody w imieniu Pana i już nie będą postępować według uporu swojego złego serca.
9.POZNAŃSKAW owym czasie Jeruzalem będzie nazwane Tronem Jahwe. Tam się zgromadzą wszystkie narody w Imię Jahwe (do Jeruzalem) i nie pójdą już więcej za przewrotnością swego serca złego.
10.WARSZ.PRASKAZa dni owych Jerozolimę będą nazywać Tronem Pana. W niej właśnie zgromadzą się – w imię Pana – wszystkie narody. I nikt już nie będzie postępował według zatwardziałości własnego serca.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W tym czasie, będą nazywać Jeruszalaim tronem WIEKUISTEGO. Zgromadzą się do niej, do Jeruszalaim, wszystkie narody, z powodu Imienia WIEKUISTEGO, i nie będą nadal chodzili za żądzami swojego zepsutego serca.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym też czasie Jerozolimę nazywać będą tronem PANA i zgromadzą do Jerozolimy wszystkie narody dla imienia PANA - nie będą już wtedy kierować się uporem swego złego serca.