« Jer 3:17 Księga Jeremiasza 3:18 Jer 3:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923W one dni pójdzie dom Judzki do domu Izraelskiego, i przyjdą społem z ziemie północnéj do ziemie, którąm dał ojcom waszym.
2.GDAŃSKA.1881W one dni pójdą dom Judzki z domem Izraelskim, i przyjdą pospołu z ziemi północnej do ziemi, którąm dał w dziedzictwo ojcom waszym.
3.GDAŃSKA.2017W te dni dom Judy będzie chodził z domem Izraela i przybędą razem z ziemi północnej do ziemi, którą dałem w dziedzictwo waszym ojcom.
4.CYLKOWW one dni pójdzie dom judzki do domu israelskiego, i przyjdą pospołu z ziemi północnej do ziemi, którą oddałem w dziedzictwo ojcom waszym.
5.KRUSZYŃSKIW tych oto dniach dom Judy pójdzie do domu Izraela, i przyjdą razem z ziemi północy do kraju, który dałem, jako dziedzictwo, ojcom waszym.
6.TYSIĄCL.WYD1Za owych to dni podąży dom Judy obok domu Izraela, i razem z ziemi północnej przybędą do ziemi, którą dałem w dziedzictwo ich ojcom».
7.TYSIĄCL.WYD5W owych dniach pójdzie dom Judy do domu Izraela i przyjdą zgodnie z kraju północnego do ziemi, którą dałem jako dziedzictwo waszym przodkom.
8.BRYTYJKAW owych dniach przystąpią ci z domu Judy do tych z domu Izraela i wejdą razem z ziemi północnej do ziemi, którą dałem waszym ojcom w dziedziczne posiadanie.
9.POZNAŃSKAW tych to dniach Dom Judy kroczyć będzie [zgodnie] z Domem Izraela i razem przybędą z krainy Północy do kraju, który dałem w dziedzictwo ojcom waszym.
10.WARSZ.PRASKAW tym czasie Dom Judy będzie żył w zgodzie z Domem Izraela. Razem przybędą z północy i osiądą na ziemi, którą Ja dałem w dziedzictwo ojcom waszym.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W te dni pójdzie dom judzki do domu israelskiego i razem przyjdą z ziemi północnej do ziemi, którą oddałem w dziedzictwo waszym przodkom.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITW tych właśnie dniach uda się dom Judy do domu Izraela i razem przybędą z ziemi północnej do ziemi, którą przekazałem waszym ojcom w dziedziczne posiadanie.