« Jer 3:18 Księga Jeremiasza 3:19 Jer 3:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Jam rzekł: Jakoż cię położę za syny, a dam ci ziemię pożądaną, dziedzictwo zacne, wojska narodów? i rzekłem: Będziesz mię zwać ojcem, a zamną chodzić nie przestaniesz.
2.GDAŃSKA.1881Chociażem Ja rzekł: Jakożbym cię położył między synami, a dał ci ziemię pożądaną, dziedzictwo zacne zastępów pogańskich? chyba żebyś mię wzywał, mówiąc: Ojcze mój! a od naśladowania mnie nie odwrócił się.
3.GDAŃSKA.2017Ja zaś powiedziałem sobie: Jakże miałbym cię zaliczyć do synów i dać ci ziemię rozkoszną, piękne dziedzictwo zastępów narodów? Chyba że będziesz do mnie wołał: Mój ojcze! I nie odwrócisz się ode mnie.
4.CYLKOWA jam rzekł: O, jakże cię wyposażę dziećmi, a dam ci ziemię rozkoszną, dziedzictwo najwspanialsze między narodami, a myślałem: ojcem nazywać Mnie będziesz, a odemnie nie odstąpisz.
5.KRUSZYŃSKIA ja powiedziałem: Jakoż postawię cię pomiędzy synami, i dam ci ziemię rozkoszy, najpiękniejszy klejnot narodów na dziedzictwo. I rzekłem: Ty zwać mnie będziesz "Ojcze mój", i nie przestaniesz postępować za mną.
6.TYSIĄCL.WYD1«Ja wprawdzie myślałem: Ja chciałbym mieć ciebie za syna i darować ci ziemię rozkoszną, najwspanialszą posiadłość narodów! I myślałem, że nazywać mię będziesz: "Mój Ojcze!" i nie odwrócisz się więcej ode mnie.
7.TYSIĄCL.WYD5Ja zaś powiedziałem sobie: Jakże chciałbym cię zaliczyć do synów i dać ci przepiękną ziemię, najwspanialszą pośród posiadłości narodów! Myślałem: będziesz Mnie wzywał: Mój Ojcze! i nie odwrócisz się ode Mnie.
8.BRYTYJKAJa wprawdzie myślałem: Jakżebym chciał uznać cię za syna i dać ci w dziedzictwo ziemię uroczą, najpiękniejszy klejnot narodów! I myślałem, że będziecie na mnie wołać: Mój ojcze! I nie odwrócicie się ode mnie.
9.POZNAŃSKAJam [sobie] mówił: - Jakże chciałem cię przybrać za syna i ziemię rozkoszną ci nadać w dziedzictwie, najwspanialszą perłę narodów! Myślałem: Będziecie mnie wzywać: "Mój Ojcze" i nie odstąpicie ode mnie.
10.WARSZ.PRASKAA Ja powiedziałem sobie wtedy: Jakże chciałbym cię zaliczyć pomiędzy synów i dać ci w posiadanie przepiękną krainę jako dziedzictwo najwspanialsze w oczach wszystkich narodów. Myślałem, że będziesz Mnie nazywał swoim Ojcem i że już nigdy nie odłączysz się ode Mnie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja powiedziałem: O, jakże cię wyposażę dziećmi oraz dam ci rozkoszną ziemię, najwspanialsze dziedzictwo pomiędzy narodami; i będziesz Mnie wzywać, mówiąc: Mój Ojcze; oraz ode Mnie nie odejdziesz.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPomyślałem: Jak mam cię umieścić pomiędzy synami i dać ci tę wspaniałą ziemię, piękne dziedzictwo, najcenniejszy klejnot narodów? I pomyślałem: Gdy zaczniecie Mnie nazywać: Mój Ojcze! I przestaniecie odwracać się ode Mnie.