« Jer 3:1 Księga Jeremiasza 3:2 Jer 3:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Podnieś oczy twe naprost a obacz, gdziebyś się nie pokładała: siadałaś na drogach, czekając na nie, jako zbójca na puszczy: i splugawiłaś ziemię wszeteczeństwy twemi i złościami twemi.
2.GDAŃSKA.1881Podnieś oczu swych na miejsca wysokie, a obacz, jeźliś gdzie nierządu nie płodziła. Na drogach siadałaś kwoli nim, jako Arabczyk na puszczy, a splugawiłaś ziemię wszeteczeństwem twem, i złością twoją.
3.GDAŃSKA.2017Podnieś swoje oczy na wyżyny i sprawdź, czy jest miejsce, gdzie nie uprawiałaś nierządu. Przy drogach siadałaś dla nich, jak Arab na pustyni, i splugawiłaś ziemię swoim nierządem i swą niegodziwością.
4.CYLKOWPodnieś oczy twe ku wierzchołkom nagim i spójrz gdzieś zhańbioną nie została? Po drogach czyhałaś na nich, jako Arab na pustyni, i kaziłaś ziemię rozpustą twoją i zgorszeniem twojém.
5.KRUSZYŃSKIPodnieś oczy swoje na wyżyny i patrz, gdzieżeś ty nie cudzołożyła?... Siadywałaś dla nich na drodze, jako Arab na pustyni! I splugawiłaś kraj przez poróbstwa swe i przewrotność swoją,
6.TYSIĄCL.WYD1Podnieś swe oczy na wzgórza i popatrz: Gdzie nie zostałaś zhańbiona? Wysiadywałaś dla nich przy drogach, jak gdyby Arab na puszczy. Tak zbezcześciłaś ziemię twym nierządem i złym prowadzeniem się twoim.
7.TYSIĄCL.WYD5Podnieś oczy na pagórki i patrz: gdzie jest miejsce, na którym nie dopuszczałaś się nierządu? Na drogach siadywałaś, [czekając] na nich, jak Arab na pustyni, i zbezcześciłaś ziemię swym nierządem i swą przewrotnością.
8.BRYTYJKAPodnieś swoje oczy na wzgórza i zobacz, gdzie nie oddałaś się mężczyźnie? Na drogach siadałaś wyczekująco, jak Arab na pustyni, i zbezcześciłaś kraj swoim wszeteczeństwem i swoją złością.
9.POZNAŃSKAWznieś oczy swe ku wyżynom i patrz! Gdzie ty nie byłaś zhańbiona? Przesiadywałaś dla nich przy drogach niby Arab w pustyni. Zbezcześciłaś kraj swoim nierządem i swą nieprawością.
10.WARSZ.PRASKAPodnieś oczy ku nagim wzgórzom i popatrz: Czy jest gdzieś takie miejsce, na którym nie uprawiałabyś twojego nierządu? Byłaś tam dla wszystkich, którzy przechodzili drogą. Czekałaś na nich jak Arab na pustyni. Swoim nierządem i przewrotnością zbrukałaś całą ziemię.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Podnieś swe oczy ku nagim wierzchołkom i spójrz, gdzie nie zostałaś zhańbiona. Czyhałaś na nich na drogach, jak Arab na pustyni, i plugawiłaś rozpustą twoją ziemię oraz twoim zgorszeniem.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPodnieś oczy na wzgórza i zobacz: Gdzie nie uprawiałaś nierządu? Czekałaś na swych kochanków przy drogach, jak Arab na pustyni! I tak zbezcześciłaś tę ziemię swoim nierządem i niegodziwością.