« Jer 3:20 Księga Jeremiasza 3:21 Jer 3:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Głos na drogach słyszan jest, płacz i krzyk synów Izraelowych; że nieprawą uczynili drogę swoję, zapomnieli Pana, Boga swego.
2.GDAŃSKA.1881Głos na wysokich miejscach niech będzie słyszany, płacz modlitw synów Izraelskich; bo przewrotne uczyniwszy drogi swe zapamiętali na Pana, Boga swego,
3.GDAŃSKA.2017Głos się rozlega na wyżynach, błagalny płacz synów Izraela, bo wypaczyli swe drogi i zapomnieli o PANU, swym Bogu.
4.CYLKOWGłos po wierzchołkach gór się rozlega, płacz błagalny synów Israela, przeto że skrzywili drogę swoję, zapomnieli o Wiekuistym, Bogu swoim.
5.KRUSZYŃSKIKrzyk dał się słyszeć na miejscach wysokich, płacz dzieci izraelskich wołających o zmiłowanie, ponieważ znieprawili ich drogę, zapomnieli o Bogu, ich Panu.
6.TYSIĄCL.WYD1«Słuchaj! Rozbrzmiewa na nagich wzgórzach błagalne łkanie synów Izraela, że się po krętych drogach nachodzili, nie pamiętali Boga swego, Jahwe.
7.TYSIĄCL.WYD5Posłuchaj, na wyżynach daje się słyszeć pełen błagania lament synów Izraela, iż skazili przewrotnością swe postępowanie, zapomnieli o Panu, Bogu swoim.
8.BRYTYJKASłuchaj! Na wzgórzach słychać błagalny płacz synów izraelskich, że przewrotnie postępowali, zapomnieli Pana, swojego Boga.
9.POZNAŃSKAGłos się rozlega na wzgórzach, błagalny szloch synów Izraela. Bo wypaczyli swe drogi i zapomnieli o Jahwe, swym Bogu.
10.WARSZ.PRASKAA oto dają się słyszeć krzyki z gór nagich oraz płacz i błaganie synów Izraela, że wykrzywili swoje drogi i zapomnieli o Panu ich i Bogu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Po wierzchołkach gór głos się rozlega, błagalny płacz synów Israela, dlatego, że skrzywili swoją drogę, zapomnieli o WIEKUISTYM, swoim Bogu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITSłuchaj! Na wzgórzach słychać płacz i szczerą modlitwę synów Izraela. Wyznają, że wypaczyli swe drogi i że zapomnieli o PANU, swoim Bogu!