« Jer 3:21 Księga Jeremiasza 3:22 Jer 3:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nawróćcie się, synowie nawracający się, a zleczę odwrócenia wasze. Owomy przyszliśmy do ciebie; boś ty jest Pan, Bóg nasz.
2.GDAŃSKA.1881Mówiącego: Nawróćcie się, synowie odporni! a uleczę odwrócenia wasze; mówcie: Oto my idziemy do ciebie, boś ty jest Pan, Bóg nasz.
3.GDAŃSKA.2017Nawróćcie się, odstępczy synowie, a uleczę wasze odstępstwa. Oto przychodzimy do ciebie, bo ty jesteś PANEM, naszym Bogiem.
4.CYLKOWNawróćcie się, synowie przekorni, ukoję (skutki) przekory waszej. - Oto jesteśmy, przychodzimy do Ciebie boś Ty Wiekuisty, Ojciec nasz.
5.KRUSZYŃSKIPowróćcie synowie rozpustni - uzdrowię wasze zboczenia! "Oto my przychodzimy do Ciebie, ponieważeś Ty Bogiem, Panem naszym.
6.TYSIĄCL.WYD1Powróćcie, synowie odstępni, chcę wasze odstępstwa uleczyć. "Oto jesteśmy, idziemy do ciebie, albowiem Tyś jest Bogiem naszym, Jahwe.
7.TYSIĄCL.WYD5Powróćcie, zbuntowani synowie, uleczę wasze odstępstwa. "Oto jesteśmy, przychodzimy do Ciebie, bo jesteś, Panie, Bogiem naszym.
8.BRYTYJKAZawróćcie, synowie odstępni, uleczę wasze odstępstwa! Oto jesteśmy, przychodzimy do ciebie, bo Ty jesteś Panem, naszym Bogiem.
9.POZNAŃSKAPowróćcie, synowie - odstępcy! Uzdrowić chcę wasze odstępstwa! - Oto jesteśmy, idziemy do Ciebie, boś Ty, o Jahwe, jest naszym Bogiem!
10.WARSZ.PRASKAWracajcie więc, synowie zbuntowani, pragnę bowiem was uleczyć z waszej przewrotności. – Oto jesteśmy, przychodzimy do Ciebie, bo Ty jesteś Panem i Bogiem naszym.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nawróćcie się, przekorni synowie, a ukoję skutki waszej przekory. Oto jesteśmy, przychodzimy do Ciebie, bo Ty jesteś WIEKUISTY, nasz Bóg.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITZawróćcie, odstępczy synowie, uleczę wasze odstępstwa! Oto jesteśmy, przychodzimy do Ciebie, bo Ty jesteś PANEM, naszym Bogiem.