« Jer 3:22 Księga Jeremiasza 3:23 Jer 3:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Prawdziwie kłamliwe były pagórki, i mnóstwo gór: zaiste w Panu, Bogu naszym, zbawienie Izraelowe.
2.GDAŃSKA.1881Zaiste próżna jest nadzieja w pagórkach i w mnóstwie gór; zaiste w Panu, Bogu naszym, jest zbawienie Izraelskie.
3.GDAŃSKA.2017Zaprawdę złudna jest nadzieja w pagórkach i mnóstwie gór. Zaprawdę w PANU, naszym Bogu, jest zbawienie Izraela.
4.CYLKOWZaprawdę, zawodną pomoc z pagórków, ze zgiełku na górach; zaprawdę, tylko w Wiekuistym, Bogu naszym, zbawienie Israela!
5.KRUSZYŃSKITak - na wzgórzach to kłamstwo - zaburzenie na górach. Ale tylko w Bogu, Panu naszym zbawienie Izraela.
6.TYSIĄCL.WYD1Zaprawdę, oszustwem są wzgórza i wrzawa na górach. Zaprawdę, tylko w Jahwe, Bogu naszym, jest ocalenie dla Izraela.
7.TYSIĄCL.WYD5Rzeczywiście, zwodnicze są wyżyny i tumult na górach. Rzeczywiście, w Panu, Bogu naszym, jest zbawienie Izraela.
8.BRYTYJKAZaiste, ułudą jest pokładanie nadziei w pagórkach i wrzawa na górach! Zaiste, w Panu, Bogu naszym, jest zbawienie Izraela.
9.POZNAŃSKAZaprawdę, fałszem jest [kult] wyżyn i wrzawa na górach! Zaprawdę, w naszym Bogu - Jahwe jest zbawienie Izraela!
10.WARSZ.PRASKAZwodnicze są wszystkie wzniesienia i ten zgiełk, który słychać na górach. Zaprawdę, to Pan i Bóg nasz jest wybawieniem dla Izraela.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaprawdę, zawodną jest pomoc z pagórków oraz ze zgiełku na górach; zaprawdę, tylko w WIEKUISTYM, naszym Bogu jest zbawienie Israela!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTak, zwodniczy jest dochodzący ze wzgórz hałas na cześć bóstw! To prawda, w PANU, naszym Bogu, jest zbawienie Izraela!