« Jer 3:24 Księga Jeremiasza 3:25 Jer 4:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Będziem spać w sromocie naszéj, i okryje nas zelżywość nasza; bośmy zgrzeszyli Panu, Bogu naszemu, my i ojcowie nasi, od młodości naszéj aż do dnia tego, a nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego.
2.GDAŃSKA.1881Leżymy w pohańbieniu swem, a przykrywa nas zelżywość nasza; albowiemśmy przeciwko Panu, Bogu naszemu, zgrzeszyli, my i ojcowie nasi, od młodości naszej aż do dnia tego, a nie usłuchaliśmu głosu Pana, Boga naszego.
3.GDAŃSKA.2017Leżymy w swojej hańbie i nasz wstyd nas przykrywa, bo grzeszyliśmy przeciwko PANU, swemu Bogu, my i nasi ojcowie, od swojej młodości aż do dziś, i nie usłuchaliśmy głosu PANA, naszego Boga.
4.CYLKOWI takeśmy pogrążeni w hańbie naszej, a okrywa nas wstyd nasz, bośmy przeciw Wiekuistemu, Bogu naszemu zgrzeszyli, my i ojcowie nasi, od młodości naszej aż po dzień dzisiejszy, a nie słuchaliśmy głosu Wiekuistego, Boga naszego.
5.KRUSZYŃSKILeżymy w naszym wstydzie, i nasza hańba nas okrywa. Bo przeciwko Bogu, Panu naszemu zgrzeszyliśmy my i ojcowie nasi od młodości naszej aż do dnia dzisiejszego, i nie słuchaliśmy głosu Boga - Pana naszego".
6.TYSIĄCL.WYD1Połóżmy się w naszym wstydzie, niech nasza hańba nas okryje, gdyż przeciw Jahwe, Bogu naszemu, zgrzeszyliśmy, i my, i nasi ojcowie, od naszej młodości po dziś dzień, a nie zważaliśmy na głos naszego Boga, Jahwe"».
7.TYSIĄCL.WYD5Leżeć musimy w hańbie i wstyd nas okrywa, bo zgrzeszyliśmy wobec Pana, Boga naszego, my i przodkowie nasi, począwszy od młodości aż do dziś; nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego".
8.BRYTYJKALegnijmy w naszej hańbie, niech nas przykryje nasze upodlenie, gdyż przeciwko Panu, naszemu Bogu, zgrzeszyliśmy, my i nasi ojcowie, od naszej młodości aż do dnia dzisiejszego, a nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego!
9.POZNAŃSKALegnijmy w naszym wstydzie i niech przykryje nas nasza hańba! Zgrzeszyliśmy bowiem przeciw Jahwe, Bogu naszemu, my i nasi ojcowie, od naszej młodości aż po dzień dzisiejszy, i nie słuchaliśmy głosu Jahwe, Boga naszego.
10.WARSZ.PRASKAKładziemy się więc do snu w naszym pohańbieniu i okrywamy się naszym wstydem, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Panu i Bogu naszemu [my sami i ojcowie nasi, od naszej młodości aż do dnia dzisiejszego, i nie chcieliśmy słuchać głosu Pana i Boga naszego].
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zostaliśmy pogrążeni w naszej hańbie oraz okrywa nas wstyd, bo zgrzeszyliśmy przeciwko WIEKUISTEMU, naszemu Bogu, my i nasi ojcowie, od naszej młodości aż po dzień dzisiejszy; nie słuchaliśmy głosu WIEKUISTEGO, naszego Boga.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITLegnijmy w naszym wstydzie. Niech nas okryje hańba! Tak, grzeszyliśmy przeciw PANU, naszemu Bogu, my i nasi ojcowie, poczynając od naszej młodości aż po dzień dzisiejszy - nie słuchaliśmy głosu PANA, naszego Boga!