« Jer 3:3 Księga Jeremiasza 3:4 Jer 3:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A tak przynajmniej od tego czasu nazywaj mię: Ojciec mój, książę panieństwa mego ty jesteś.
2.GDAŃSKA.1881Azaż od tego czasu wołać będziesz na mnie: Ojcze mój! Tyś wodzem młodości mojej?
3.GDAŃSKA.2017Czy teraz nie będziesz wołać do mnie: Mój ojcze! Ty jesteś wodzem mojej młodości?
4.CYLKOWWszakże i obecnie wołasz do Mnie: Ojcze mój! przyjacielem młodości mojej Ty!
5.KRUSZYŃSKICzyż to nie ty wołasz do mnie: "Ojcze mój, tyś przyjacielem młodości mojej!
6.TYSIĄCL.WYD1Nieprawdaż? Teraz mnie wołasz: "Mój ojcze! Tyś przyjacielem mojej młodości!
7.TYSIĄCL.WYD5Czy nawet wtedy nie wołałaś do Mnie: Mój Ojcze! Tyś przyjacielem mojej młodości!
8.BRYTYJKAI znowu teraz wołasz do mnie: Ojcze mój! Ty jesteś przyjacielem mojej młodości!
9.POZNAŃSKACzy może teraz nie wołasz do mnie: "Mój Ojcze! Tyś Przyjacielem mojej młodości"?
10.WARSZ.PRASKAI nawet wtedy nie wołałaś: Mój Ojcze! Przecież Ty jesteś przyjacielem jeszcze z czasów mojej młodości!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak i teraz do Mnie wołasz: Ojcze! Ty jesteś przyjacielem mej młodości!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITZa to znów zawołałaś do Mnie: Ojcze mój! Ty jesteś przyjacielem z mojej młodości!