« Jer 3:5 Księga Jeremiasza 3:6 Jer 3:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Pan do mnie za dni Jozyasza króla: Izaliś widział, co uczyniła odwrótnica Izrael? chodziła sobie na każdą górę wysoką i pod każde drzewo gałęziste i tam cudzołożyła.
2.GDAŃSKA.1881Tedy Pan rzekł do mnie za dni Jozyjasza króla: Widziałżeś, co uczyniła odporna córka Izraelska? jako chodziła na każdą górę wysoką, i pod każde drzewo zielone, i tam nierząd płodziła.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy PAN powiedział do mnie za dni króla Jozjasza: Czy widziałeś, co uczyniła odstępczyni Izrael? Chodziła na każdą wysoką górę i pod każde zielone drzewo i tam uprawiała nierząd.
4.CYLKOWI rzekł Wiekuisty do mnie za dni Jozjasza króla: Czy widziałeś co uczyniła odstępczyni israelska? Chodziła ona na każdą górę wysoką i pod każde drzewo rozłożyste i kaziła się tam.
5.KRUSZYŃSKII rzekł Bóg do mnie za dni króla Jozjasza: "Czyś ty widział, co uczynił Izrael niewierny? chodził na każdą górę wysoką i pod każde drzewo zielone i tam cudzołożył".
6.TYSIĄCL.WYD1Jahwe rzekł do mnie za dni króla Jozjasza: «Czy widziałeś, co uczyniła Odstępczyni — Izrael? Chodziła na każdą górę wysoką i pod każde drzewo zielone i uprawiała tam nierząd.
7.TYSIĄCL.WYD5Rzekł do mnie Pan za dni króla Jozjasza: Czy widziałeś, co zrobił Izrael-Odstępca? Chodził na każdą wysoką górę i pod każde zielone drzewo i uprawiał tam nierząd.
8.BRYTYJKAW czasach króla Jozjasza rzekł Pan do mnie: Czy widziałeś, co uczyniła odstępna żona, Izrael? Chodziła na każdą wysoką górę i pod każde zielone drzewo i tam oddawała się nierządowi.
9.POZNAŃSKAPrzemówił do mnie Jahwe za dni króla Jozjasza: - Czy widziałeś, co uczyniła zdrajczyni izraelska? Biegała na każdą górę wyniosłą i pod każde drzewo zielone i uprawiała tam nierząd.
10.WARSZ.PRASKAZa czasów panowania króla Jozjasza Pan tak powiedział do mnie: Czy wiesz, co uczynił ten zbuntowany Izrael? Udawał się na każdą wyższą górę i pod każde zielone drzewo, żeby tam uprawiać nierząd.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Za dni króla Jozjasza WIEKUISTY do mnie powiedział: Czy widziałeś co uczyniła israelska odstępczyni? Chodziła na każdą wysoką górę i pod każde rozłożyste drzewo i tam się hańbiła.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITW czasach króla Jozjasza PAN powiedział do mnie: Czy zwróciłeś uwagę na to, co uczyniła odstępczyni Izrael? Udawała się na każdą wysoką górę i pod każde zielone drzewo i uprawiała tam nierząd!