« Jer 3:6 Księga Jeremiasza 3:7 Jer 3:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekłem, gdy to wszystko uczyniła: Do mnie się wróć! a nie wróciła się. I ujrzała przestępnica siostra jéj Juda.
2.GDAŃSKA.1881A chociażem rzekł, gdy to wszystko uczyniła: Nawróć się do mnie! przecie się nie nawróciła; a na to patrzyła przestępnica siostra jej, córka Judzka.
3.GDAŃSKA.2017I powiedziałem po tym wszystkim, co uczyniła: Powróć do mnie. Lecz nie powróciła. A widziała to jej zdradliwa siostra Juda.
4.CYLKOWI pomyślałem: Gdy już spełni to wszystko, powróci do Mnie, ale nie wróciła... Spoglądała zaś na to wiarołomna siostra jej judzka.
5.KRUSZYŃSKII odrzekłem: Gdy to wszystko uczynił, powróci do mnie! Ale nie powrócił! I widziała to Judea, siostra jego niewierna!
6.TYSIĄCL.WYD1Mniemałem, że po dopuszczeniu się tego wszystkiego powróci do mnie. Lecz nie wróciła. I zobaczyła to Niewierna, jej siostra Juda.
7.TYSIĄCL.WYD5Pomyślałem: Po tym wszystkim, co uczynił, powróci on do Mnie; ale nie powrócił. I zobaczyła to niegodziwa siostra jego, Juda.
8.BRYTYJKANawet wtedy jeszcze myślałem, że gdy uczyniła to wszystko, powróci do mnie, lecz nie powróciła. I widziała to niewierna jej siostra – Juda.
9.POZNAŃSKAMyślałem: "Po tym wszystkim, czego się dopuściła, powróci do mnie". - Nie powróciła jednak. I widziała to jej siostra, przewrotna Judea.
10.WARSZ.PRASKAMyślałem sobie, że kiedy skończy z tym wszystkim, znów wróci do Mnie. Ale Izrael nie wrócił. Juda, jego obłudna siostra, widziała to wszystko.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc pomyślałem: Gdy już to wszystko spełni wróci do Mnie, lecz nie wróciła... I spoglądała na to jej wiarołomna siostra judzka.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPomyślałem: Wyszaleje się i wróci do Mnie - ale nie wróciła. Przyglądała się temu jej niewierna siostra, Juda.