« 4Moj 16:16 4 Księga Mojżeszowa 16:17 4Moj 16:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPdzierżąc kadzidlnice swe, włożcież w nie kadzidło, ofierujcie Panu dwieś[e]cie a pięćdziesiąt kadzidlnic, i Aaron dzierż kadzidlnicę swą”.
2.WUJEK.1923Weźcież każdy kadzidlnice wasze, a nakładźcie na nie kadzidła, ofiarując Panu, dwieście pięćdziesiąt kadzidlnic: Aaron téż niechaj trzyma kadzidlnicę swoję.
3.GDAŃSKA.1881A wziąwszy każdy kadzielnicę swoję, włóżcie w nię kadzidła, i stawcie się przed Pana, każdy z kadzielnicą swoją, dwieście i pięćdziesiąt kadzielnic, i ty, i Aaron, każdy z kadzielnicą swoją.
4.GDAŃSKA.2017Każdy z was niech weźmie swoją kadzielnicę i nałoży w nią kadzidła, i niech każdy przyniesie przed PANA swoją kadzielnicę, razem dwieście pięćdziesiąt kadzielnic, również ty i Aaron; każdy przyniesie swoją kadzielnicę.
5.CYLKOWI weźcie każdy kadzielnicę swoję i włóżcie w nie kadzidła, a podnieście ku obliczu Wiekuistego, każdy kadzielnicę swoję, dwieście pięćdziesiąt kadzielnic; i ty téż, i Ahron, - każdy kadzielnicę swoję!"
6.KRUSZYŃSKIWeźcie każdy swoją kadzielnicę, włóżcie na nie kadzidła i zbliżcie się przed Panem każdy z kadzielnicą swoją: dwieście pięćdziesiąt kadzielnic; ty i Aaron każdy ze swoją kadzielnicą".
7.MIESESWeźcie każdy kadzielnicę swoją, nałóżcie kadzidła, – i przyniesiecie przed Wiekuistego każdy kadzielnicę swoją: dwieście pięćdziesiąt kadzielnic, również ty i Aron, każdy kadzielnicę swoją”.
8.TYSIĄCL.WYD5Każdy niech weźmie swoją kadzielnicę i włoży do niej kadzidło, i każdy przyniesie swoją kadzielnicę przed Pana - razem dwieście pięćdziesiąt kadzielnic. Także ty i Aaron przynieście swoje kadzielnice.
9.BRYTYJKAWeźcie każdy swoją kadzielnicę i nałóżcie na nie kadzidła, i złóżcie przed Panem każdy swoją kadzielnicę, razem dwieście pięćdziesiąt kadzielnic; ty i Aaron też, każdy ze swoją kadzielnicą.
10.POZNAŃSKAKażdy z was weźmie swoją kadzielnicę. Potem wsypiecie do niej kadzidła i złożycie w ofierze przed Jahwe; każdy [ofiaruje] swą kadzielnicę, razem dwieście pięćdziesiąt kadzielnic. Tak ty, jak i Aaron, przyniesiecie każdy swoją własną kadzielnicę.
11.WARSZ.PRASKANiech każdy z was weźmie jedną kadzielnicę i nałoży kadzidła, i niech każdy z was przyniesie swoją kadzielnicę przed Jahwe, razem dwieście pięćdziesiąt kadzielnic. Także ty i Aaron przynieście swoje kadzielnice.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto niech każdy weźmie swoją kadzielnicę, włóżcie w nie kadzidła i niech każdy podniesie swoją kadzielnicę ku obliczu WIEKUISTEGO dwieście pięćdziesiąt kadzielnic. Ty też, i Ahron każdy swoją kadzielnicę.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITWeźcie też każdy swoją kadzielnicę i nałóżcie na nią kadzidła. Potem przybliżcie je przed oblicze PANA, każdy swoją kadzielnicę, czyli dwieście pięćdziesiąt kadzielnic; również ty i Aaron - każdy swoją kadzielnicę.