« 4Moj 16:26 4 Księga Mojżeszowa 16:27 4Moj 16:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż odeszli od stanow jich wszytcy wokoł, tedy Datan a Abiron wyszedwszy stali w weściu stanow swych i z żonami, i z dziećmi, i ze wszytkim pospolstwem.
2.WUJEK.1923A gdy odstąpili od namiotów ich wokoło, Dathan i Abiron wyszedłszy stali w wejściu namiotów swoich z żonami i z dziećmi i ze wszystkim zborem.
3.GDAŃSKA.1881I odstąpili od namiotu Korego, Datana i Abirona zewsząd. Ale Datan i Abiron wyszedłszy stali u drzwi namiotów swoich, i żony ich, i synowie ich, i maluczcy ich.
4.GDAŃSKA.2017I oddalili się od namiotów Koracha, Datana i Abirama z każdej strony. Datan zaś i Abiram wyszli i stali u wejścia do swoich namiotów razem ze swoimi żonami, synami i małymi dziećmi.
5.CYLKOWI odstąpili od mieszkania Koracha, Dathana i Abirama ze wszech stron; a Dathan i Abiram wyszli, i stali u wnijścia namiotów swoich z żonami, i synami, i dziatwą swoją.
6.KRUSZYŃSKII odeszli od mieszkania Korego, Dathana i Abirona wokół. A Dathan i Abiron wyszli, stojąc u wejścia do swoich namiotów, ze swojemi żonami, synami i małemi dziećmi.
7.MIESESOni zatem oddalili się od siedziby Koracha, Datana i Abirama z dookoła, zaś Datan i Abiram wyszli i stanęli u drzwi namiotów swoich, oraz żony ich i dzieci [dorosłe], oraz dziatwa.
8.TYSIĄCL.WYD5Usunęli się więc z miejsca zamieszkania Koracha, Datana i Abirama. Datan zaś i Abiram wyszli i stanęli przed wejściem do swoich namiotów razem z żonami, synami i małymi dziećmi.
9.BRYTYJKAI oddalili się od mieszkań Koracha, Datana i Abirama. Datan zaś i Abiram wyszli i stanęli u wejścia do swoich namiotów ze swoimi żonami, synami i dziećmi.
10.POZNAŃSKAWtedy odstąpili ze wszystkich stron od mieszkania Koracha, Datana i Abirama. Datan zaś i Abiram wyszli i stanęli u wejścia do namiotów razem ze swymi żonami, synami i dziatwą.
11.WARSZ.PRASKAOdsunęli się więc wszyscy od namiotów Koracha, Datana i Abirama. Wtedy wyszli również na zewnątrz Datan i Abiram i stanęli przy wejściach razem ze swoimi żonami, starszymi dziećmi i niemowlętami.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem odeszli ze wszystkich stron od mieszkania Koracha, Dathana i Abirama; a Dathan i Abiram wyszli i stali z żonami oraz swoimi dziećmi u wejścia do swych namiotów.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITLudzie opuścili więc siedziby Koracha, Datana i Abirama. Datan zaś i Abiram wyszli i stanęli u wejścia do swoich namiotów ze swoimi żonami, synami i resztą potomstwa.