« 4Moj 16:41 4 Księga Mojżeszowa 16:42 4Moj 16:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż się pocznie rozniecać gniew i krzyk się mnożył,
2.WUJEK.1923A gdy się wszczynał rozruch, i tumult rósł,
3.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy się zbierał lud przeciw Mojżeszowi, i przeciw Aaronowi, że spojrzeli ku namiotowi zgromadzenia, a oto, okrył go obłok, i okazała się chwała Pańska.
4.GDAŃSKA.2017I gdy zgromadzenie zbierało się przeciw Mojżeszowi i Aaronowi, spojrzeli w stronę Namiotu Zgromadzenia, a oto okrył go obłok i ukazała się chwała PANA.
5.CYLKOW(17:7) I stało się, gdy się zbierał zbór przeciw Mojżeszowi i Ahronowi, że zwrócili się oni ku przybytkowi zboru, a oto, okrył go obłok i ukazał się majestat Wiekuistego!
6.KRUSZYŃSKI(17:7) Gdy gromadziło się zebranie przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i zwrócili się ku namiotowi zgromadzenia, a oto zakrył go obłok i ukazała się chwała Boża.
7.MIESES(17:7) Gdy Gmina skupiła się przeciwko Mojżeszowi i przeciwko Aronowi, działo się, iż oni zwrócili się ku Namiotowi Obecności, a oto okrył go Obłok i ukazał się Majestat Wiekuistego,
8.TYSIĄCL.WYD5Gdy się całe zgromadzenie zebrało przeciw Mojżeszowi i Aaronowi, oni skierowali się ku Namiotowi Spotkania. Wtedy obłok okrył namiot, i ujrzeli chwałę Pana,
9.BRYTYJKA(17:7) A gdy zbór gromadził się przeciwko Mojżeszowi i przeciwko Aaronowi i gdy zwrócili się ku Namiotowi Zgromadzenia, oto okrył go obłok i ukazała się chwała Pańska,
10.POZNAŃSKA(17:7) Kiedy ta społeczność poczęła się gromadzić przeciw Mojżeszowi i Aaronowi, zwrócili się oni ku Namiotowi Zjednoczenia. A oto okrył go obłok, ukazała się Chwała Jahwe.
11.WARSZ.PRASKA(17:7) Ponieważ zgromadzeni zbliżali się coraz bardziej, Mojżesz i Aaron ruszyli w kierunku Namiotu Spotkania. Obłok [zaś] okrył namiot i ukazała się chwała Boża.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(17:7) Zaś gdy zbór zbierał się przeciw Mojżeszowi i Ahronowi, stało się, że zwrócili się ku Przybytkowi Zboru; a oto okrył go obłok i ukazał się majestat WIEKUISTEGO.
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(17:7) A gdy grono ludzi przeciwnych Mojżeszowi i Aaronowi zaczęło się powiększać i skierowało się ku namiotowi spotkania, namiot został okryty przez obłok i ukazała się chwała PANA.