« Koh 7:10 Księga Koheleta 7:11 Koh 7:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(7:12) Pożyteczniejsza jest mądrość z bogactwem, i więcéj pomaga tym, którzy widzą słońce.
2.GDAŃSKA.1881Dobra jest mądrość przy majętności, i jest pożteczna tym, którzy widzą słońce.
3.GDAŃSKA.2017Dobra jest mądrość przy dziedzictwie i jest pożyteczna dla tych, którzy widzą słońce.
4.CYLKOWRównie dobrą mądrość jak dziedzictwo, a zaletą ona dla tych, którzy słońce widzą.
5.TYSIĄCL.WYD5Lepsza jest mądrość niż dziedzictwo, i z większym pożytkiem dla tych, którzy widzą słońce.
6.BRYTYJKAMądrość jest lepsza niż majątek; jest ona korzystna dla tych, którzy oglądają słońce,
7.POZNAŃSKA(7:12) Mądrość większą ma wartość niż bogactwo i pożyteczna jest dla tych, którzy oglądają słońce.
8.WARSZ.PRASKAMądrość jest w swej wartości podobna do spadku: przynosi pożytek tym, którzy teraz żyją.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mądrość jest równie dobrą jak majętność; jest ona zaletą dla tych, którzy widzą słońce.
10.EIB.BIBLIA.2016Mądrość jest lepsza niż majątek, jest korzyścią dla żyjących pod słońcem,