« Koh 7:21 Księga Koheleta 7:22 Koh 7:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(7:23) Wie bowiem sumienie twoje, żeś i ty często złorzeczył drugim.
2.GDAŃSKA.1881Boć wie serce twoje, żeś i ty częstokroć drugim złorzeczył.
3.GDAŃSKA.2017Wie bowiem twoje serce, że i ty wielokroć złorzeczyłeś innym.
4.CYLKOWBo niejednokrotnie się zdarzało - wiadomo to sercu twojemu - żeś i ty innym złorzeczył.
5.TYSIĄCL.WYD5Bo często przecież, jak sam wiesz, ty także innym złorzeczyłeś.
6.BRYTYJKAWie bowiem twoje serce, że i ty często złorzeczyłeś innym.
7.POZNAŃSKA(7:23) Serce twoje wie, żeś i ty po wielokroć złorzeczył innym.
8.WARSZ.PRASKATy sam wiesz najlepiej ile razy złorzeczyłeś innym!
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż niejednokrotnie się zdarzało co wiadomo twojemu sercu że i ty złorzeczyłeś innym.
10.EIB.BIBLIA.2016nierzadko bowiem - o czym sam wiesz dobrze - i ty lekceważyłeś innych.