« Koh 7:27 Księga Koheleta 7:28 Koh 7:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(7:29) Któréj jeszcze szuka dusza moja, a nie nalazłem. Męża jednego prawego z tysiąca: lecz niewiasty ze wszech nie nalazłem.
2.GDAŃSKA.1881Czego zaś nad to szukała dusza moja, tedym nie znalazł. Męża jednego z tysiąca znalazłem; alem niewiasty między temi wszystkiemi nie znalazł.
3.GDAŃSKA.2017Czego jeszcze szuka moja dusza, lecz nie znajduje: Jednego mężczyznę spośród tysiąca znalazłem, ale kobiety spośród wszystkich nie znalazłem.
4.CYLKOWCzegom wciąż szukał, ale nie znalazł jest to? Człowieka jednego z pośród tysiąca znalazłem, ale kobiety między tymi wszystkimi nie znalazłem.
5.TYSIĄCL.WYD5której nadal szukam, a nie znajduję. Znalazłem jednego człowieka pośród tysiąca, ale kobiety w całym tysiącu nie znalazłem.
6.BRYTYJKACzego jeszcze szukam, a czego nie znalazłem, jest to: W tysiącu ludzi znalazłem jednego człowieka, ale wśród nich wszystkich nie znalazłem kobiety.
7.POZNAŃSKA(7:29) której szukał mój umysł i której dotąd nie poznał: Jednego męża [prawego] spośród tysiąca znalazłem, ale [prawej] niewiasty nie znalazłem między wszystkimi.
8.WARSZ.PRASKAAlbo raczej próbując znaleźć to, czego bezskutecznie szukałem. Na tysiąc mężczyzn, jednego uznałbym za prawego, ale nawet wśród wszystkich kobiet - żadnej.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czego wciąż szukałem, tego nie znalazłem. Znalazłem jednego człowieka wśród tysiąca, lecz kobiety między tymi wszystkimi nie znalazłem.
10.EIB.BIBLIA.2016Oto, czego szukam, jak na razie bez skutku: Znalazłem człowieka - jednego wśród tysiąca - ale wśród nich wszystkich nie znalazłem kobiety.