« Koh 7:2 Księga Koheleta 7:3 Koh 7:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(7:4) Lepszy jest gniew, niźli śmiech; bo przez smutek twarzy poprawuje się umysł przestępnego.
2.GDAŃSKA.1881Lepszy jest smutek, niżeli śmiech; bo przez smutek twarzy naprawia się serce.
3.GDAŃSKA.2017Lepszy jest smutek niż śmiech, bo przez smutek twarzy serce szlachetnieje.
4.CYLKOWLepsza zgryzota niż śmiech, bo przy posępnem obliczu dobrze sercu.
5.TYSIĄCL.WYD5Lepszy jest smutek niż śmiech, bo na smutnym obliczu serce dobrze wychodzi.
6.BRYTYJKALepszy jest smutek niż śmiech, bo gdy smutek jest na twarzy, serce staje się lepsze.
7.POZNAŃSKA(7:4) Lepsze jest strapienie niż śmiech, bo przy smutnym obliczu serce szlachetnieje.
8.WARSZ.PRASKALepiej smucić się niż radować, bo przy zatroskanym obliczu uszlachetnia się serce.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lepsza zgryzota niż śmiech, bowiem w bólu oblicza szlachetnieje serce.
10.EIB.BIBLIA.2016Lepszy jest smutek niż śmiech, bo gdy smutek na twarzy, serce staje się lepsze.