« Koh 7:5 Księga Koheleta 7:6 Koh 7:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(7:7) Bo jaki trzask ciernia pod kotłem gorejącego, taki śmiech głupiego. Ale i to marność.
2.GDAŃSKA.1881Bo jaki jest trzask ciernia pod garncem, tak jest śmiech głupiego; i toć jest marność.
3.GDAŃSKA.2017Czym bowiem jest trzaskanie cierni pod kotłem, tym jest śmiech głupca. Także i to jest marnością.
4.CYLKOWBo jako trzeszczenie cierni pod saganem tak śmiech głupca: i to marność.
5.TYSIĄCL.WYD5Bo czym trzaskanie cierni [płonących] pod kotłem, tym jest śmiech głupiego. I to jest także marnością.
6.BRYTYJKAbo jak jest z trzaskiem cierni płonących pod garnkiem, tak jest ze śmiechem głupiego. To również jest marnością.
7.POZNAŃSKA(7:7) Czym bowiem trzaskanie cierni pod kotłem, tym śmiech głupca. I to także jest marnością.
8.WARSZ.PRASKADo trzasku bowiem palących się cierni podobne są odgłosy śmiechu głupiego. I to jest także marność.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo śmiech głupca jest taki, jak trzeszczenie cierni pod garnkiem; więc to także jest marność.
10.EIB.BIBLIA.2016gdyż jak z trzaskiem cierni płonących pod garnkiem, tak ze śmiechem głupiego - lecz i to jest marnością.